Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Begrensning av programbruk

12. oktober 2023

ID 131811

Det er forbudt å bruke Kaspersky VPN Secure Connection til følgende formål:

 • Til noe formål som medfører brudd på gjeldende lokal, nasjonale eller internasjonale lover eller forskrifter i landet VPN-serveren befinner seg i eller landet der programmet brukes.
 • Til å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen som helst måte.
 • Til å bruke programmet på feil måte og med vitende og vilje distribuere skadelig programvare eller andre lignende kodefragmenter som er skadelige og/eller påfører teknologisk skade.
 • Til omvendt konstruksjon, dekompilering, disassemblering, endring, tolking eller noe annet forsøk på å avsløre kildekoden til programmet eller opprette avledende operasjoner.
 • Til å få uautorisert tilgang til, forstyrre eller påføre skade på programmet. Enhver slik overtredelse vil bli rapportert til de aktuelle utøvende myndighetene, og vi vil hjelpe slike byråer med å avsløre identiteten din. Hvis slike overtredelser forekommer, vil retten din til å bruke programmet opphøre med umiddelbar virkning.
 • Til å laste opp, publisere, sende e-post eller på annen måte overføre noe innhold ment for å fremprovosere atferd som er ulovlig, farlig, truende, voldelig, trakasserende, uærlig, nedverdigende, umoralsk, uanstendig, ærekrenkende, krenker privatlivets fred, skadelig eller rasistisk, oppfordrer til konflikter relatert til etnisitet eller annet, eller innhold som er egnet til å fremprovosere slik oppførsel.
 • Til å utgi deg for å være en annen person eller juridisk enhet eller på annen måte forvrenge din egen identitet eller tilknytning til en juridisk enhet i tilfeller der en slik identifisering er nødvendig eller lovpålagt.
 • Til å forfalske eller manipulere identifikasjonsmidler for å skjule den opprinnelige kilden til noe innhold som sendes over VPN-systemer.
 • Til å laste opp, publisere, sende e-post eller på annen måte overføre noe innhold som krenker noen parts rettigheter til patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter.
 • Til å laste opp, publisere, sende e-post eller på annen måte overføre noen form for uønskede eller uautoriserte kunngjøringer eller reklamemateriell, for eksempel «søppelpost», «spam», «kjedebrev» eller «pyramidespill».
 • Til å forstyrre eller nedsette funksjonen til VPN-systemer og/eller VPN-servere og/eller VPN-nettverk eller bryte noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk som er koblet til VPN-systemer.
 • Til å innhente og lagre andre brukeres personlige data uten deres viten og samtykke.
 • Til å distribuere informasjon som fremprovoserer ulovlige aktiviteter eller oppfordrer til å påføre fysisk skade eller skade på en gruppe mennesker eller enkeltpersoner, eller som fremmer voldshandlinger mot dyr.

Kaspersky er ikke en leverandør av VPN-tjenester (Virtual Private Network). Hvis tilgang til bestemte nettsteder eller tjenester er begrenset i VPN-leverandørens område, vil du ikke kunne gå inn på disse nettstedene og tjenestene via Kaspersky VPN Secure Connection.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.