Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Rakenduse kasutuspiirang

12. oktoober 2023

ID 131811

Kaspersky VPN Secure Connectionit on keelatud kasutada järgmistel eesmärkidel.

 • Mis tahes eesmärgil, mis rikub kehtivaid kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi õigusakte või määrusi riigis, kus VPN-server asub või kus rakendust kasutatakse.
 • Alaealistele mis tahes viisil kahju tekitamiseks või kahju tekitamise kavatsusega eesmärgil.
 • Rakenduse väärkasutamise ja kahjuliku arvutitarkvara või muude sarnaste kahjulike ja/või tehnoloogilist kahju põhjustavate koodifragmentide tahtliku rakendamise eesmärgil.
 • Pöördprojekteerimise, dekompileerimise, lahtivõtmise, muutmise, tõlgendamise või rakenduse lähtekoodi avaldamiseks või tuletisoperatsioonide loomiseks mis tahes katse tegemise eesmärgil.
 • Volitamata juurdepääsu saamise, rakendusse töösse sekkumise või sellele kahju tekitamise eesmärgil. Igast sellisest rikkumisest teavitatakse asjakohaseid pädevaid ametiasutusi ja me aitame sellistel asutustel teie isiku tuvastada. Sellise rikkumise korral tühistatakse viivitamatult teie õigused rakendust kasutada.
 • Selleks, et üles laadida, avaldada, meili teel saata või muul viisil edastada mis tahes sisu, mis õhutab ebaseaduslikku, ohtlikku, ähvardavat, vägivaldset, ahistamiseks ette nähtud, ebaausat, alandavat, ebamoraalset, kõlvatut, laimavat, eraelu puutumatust rikkuvat, pahatahtlikku või rassistlikku, etniliste või muude konfliktide esile kutsumiseks ette nähtud käitumist või mis tahes sisu, mis võib nimetatud käitumist tõenäoliselt põhjustada.
 • Selleks, et teeselda, et tegemist on mõne teise isiku või juriidilise isikuga, või esitada muul viisil väärteavet teie isiku või mõne juriidilise isikuga seotuse kohta juhtudel, kui selline isiku tuvastamine on nõutav või sätestatud kohaldatavates õigusaktides.
 • Tuvastamisvahendite võltsimiseks või nendega manipuleerimiseks, et varjata VPN-süsteemide kaudu edastatava sisu algallikat.
 • Mis tahes muu osapoole patendi, kaubamärgi, ärisaladuse, autoriõiguse või muu intellektuaalomandiga seotud õigusi rikkuva sisu üleslaadimiseks, avaldamiseks, meili teel saatmiseks või muul viisil edastamiseks.
 • Soovimatute või loata teadaannete või reklaamimaterjalide, nagu rämpspost, spämm, ahelkirjad või püramiidskeemid, üleslaadimiseks, avaldamiseks, meili teel saatmiseks või muul viisil edastamiseks.
 • VPN-süsteemide ja/või VPN-serverite ja/või VPN-võrkude häirimiseks või töövõimetuks muutmiseks või VPN-süsteemidega ühendatud võrkude mis tahes nõuete, protseduuride, poliitikate või reeglite rikkumiseks.
 • Teiste kasutajate isiklike andmete kogumiseks ja säilitamiseks nende teadmata.
 • Sellise teabe levitamiseks, mis õhutab ebaseaduslikku tegevust või kutsub üles tekitama füüsilist kahju või vigastusi mis tahes inimrühmale või üksikisikule või mis kutsub üles mis tahes vägivallale loomade vastu.

Kaspersky ei osuta VPN-i (virtuaalse privaatvõrgu) teenuseid. Kui VPN-teenuse osutaja piirkonnas on piiratud juurdepääs kindlatele veebisaitidele või teenustele, ei pääse te Kaspersky VPN Secure Connectioni kaudu neile veebisaitidele ega teenustele juurde.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.