Често срещани проблеми

Докато използвате приложението, взимайте предвид конкретните функции на Вашето устройство и следвайте указанията в документацията за Вашето устройство.

Приложението Kaspersky има следните известни проблеми:

Начало на страницата