Kaspersky Free for Android

Om Smart Beskyttelse i VPN

24. august 2023

ID 143085

Smart beskyttelse teknologi tilbyr å slå på en sikker tilkobling når du kobler til internett via et usikret Wifi-nettverk eller åpner nettsteder og apper der du kan legge inn konfidensielle data.

Når du for eksempel åpner et nettsted fra kategorien Banker, ber appen deg om å aktivere en sikker tilkobling for å gjennomføre transaksjoner trygt.

Du kan konfigurere regler for automatisk aktivering av en sikker tilkobling for nettverk, nettsteder og apper du bruker ofte.

Du må slå på tilgjengelighet for Kaspersky-appen for å bruke denne funksjonaliteten.

Slik slår du på tilgjengelighet

Hvis det ikke er Internett-tilkobling i et usikret Wi-Fi-nettverk, vil ikke en sikker tilkobling slås på automatisk, eller appen vil ikke tilby å slå på en sikker tilkobling. Appen vil varsle deg hvis det ikke finnes noen Internett tilkobling i det usikrede trådløse nettverket.

Tillat at Kaspersky-appen sender deg varslinger. Ellers vil ikke appen kunne advare deg og tilby deg å etablere en sikker tilkobling. For informasjon om konfigurering av varsler, vennligst referer OS-dokumentasjonen.

På Android 9-14 ber appen om tillatelse til å få tilgang til enhetens plassering for å finne informasjon om Wi-Fi-nettverket (SSID, BSSID). Appen bruker denne dataen til å kontrollere Wi-Fi-nettverk og slå på VPN, avgjøre type Wi-Fi-nettverk og varsle deg om tilkoblede enheter. Appen bruker ikke mottatt data til å spore enhetens plassering.

Uten tillatelse til å se din plassering, vil ikke funksjonene Sikker tilkobling og Smart Home Monitor fungere som planlagt.

Kaspersky-appen har ikke tilgang til GPS-data og overvåker ikke hvor du befinner deg. Tillatelse er kun nødvendig for å få informasjon om Wi-Fi-nettverket (SSID, BSSID).

For at appen skal få tilgang til enhetens plassering, må du kontrollere at bruk av plassering for enheten er påslått og deretter gi tilgang til plasseringen – spesielt for Kaspersky-appen. På noen enheter må du gi tillatelse manuelt.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.