เกี่ยวกับการป้องกันอัจฉริยะใน VPN

24 สิงหาคม 2566

ID 143085

เทคโนโลยี การป้องกันอัจฉริยะ นำเสนอเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย หรือเปิดเว็บไซต์และแอปที่คุณสามารถป้อนข้อมูลลับ

เช่น เมื่อคุณเปิดเว็บไซต์จากหมวดหมู่ธนาคาร แอปจะขอให้คุณเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ดังนั้นคุณสามารถดำเนินการทางการเงินได้อย่างปลอดภัย

คุณสามารถกำหนดค่ากฎเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยสำหรับเครือข่าย เว็บไซต์ และแอปที่คุณใช้บ่อยโดยอัตโนมัติ

คุณต้องเปิดการเข้าถึงสำหรับแอป Kaspersky เพื่อใช้การใช้งานนี้

วิธีเปิดการเข้าถึง

ถ้าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ หรือแอปจะไม่เสนอเปิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย แอปจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

อนุญาตให้แอป Kaspersky ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ หากไม่อนุญาต แอปจะไม่สามารถเตือนคุณและไม่สามารถเสนอให้สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าการแจ้งเตือน โปรดดูเอกสารระบบปฏิบัติการของคุณ

ใน Android 9-14 แอปขอการอนุญาตเพื่อเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi (SSID และ BSSID) แอปใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบเครือข่าย Wi-Fi และเปิด VPN กำหนดเครือข่าย Wi-Fi บ้านของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แอปไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อติดตามตำแหน่งของอุปกรณ์

หากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและตัวตรวจสอบสมาร์ทโฮมจะไม่ทำงานตามที่เจตนา

แอป Kaspersky ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล GPS และไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่แท้จริงของคุณ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย Wi-Fi (SSID, BSSID)

ในการให้แอปเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ แล้วให้สิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอป Kaspersky ในบางอุปกรณ์ คุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์การอนุญาตด้วยตนเอง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง