Kreator wstępnej konfiguracji

17 lipca 2024

ID 171285

Kaspersky Security Center Linux umożliwia dostosowanie minimalnego zestawu ustawień niezbędnych do stworzenia systemu scentralizowanego zarządzania ochroną sieci przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Taka konfiguracja jest przeprowadzana przez Kreator wstępnej konfiguracji. Przy pierwszym uruchomieniu kreatora możesz wprowadzić w aplikacji następujące zmiany:

 • Dodaj pliki klucza lub wprowadź kody aktywacyjne, które mogą być automatycznie przesyłane do urządzeń w grupach administracyjnych.
 • Skonfigurować dostarczanie powiadomień informujących o zdarzeniach występujących podczas działania Serwera administracyjnego i zarządzanych aplikacji za pomocą poczty e-mail.
 • Utworzyć zasadę ochrony dla stacji roboczych i serwerów, a także zadania skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, zadania pobierania uaktualnień i zadania tworzenia kopii zapasowej danych dla najwyższego poziomu hierarchii zarządzanych urządzeń.

  Kreator wstępnej konfiguracji tworzy zasady tylko dla tych aplikacji, dla których folder Zarządzane urządzenia nie zawiera żadnych zasad. Kreator wstępnej konfiguracji nie tworzy zadań, jeśli zadania o tych samych nazwach zostały już utworzone dla najwyższego poziomu hierarchii zarządzanych urządzeń.

Po zainstalowaniu Serwera administracyjnego, przy pierwszym nawiązaniu połączenia z nim, aplikacja automatycznie wyświetli pytanie dotyczące uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji. Kreator wstępnej konfiguracji można również uruchomić ręcznie w dowolnym momencie.

W celu ręcznego uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji:

 1. W menu aplikacji kliknij ikonę ustawienia () obok nazwy żądanego Serwera administracyjnego.

  Zostanie otwarte okno właściwości Serwera administracyjnego.

 2. Na zakładce Ogólne wybierz sekcję Ogólne.

  Zrzut ekranu okna Serwera administracyjnego wyświetlającego odnośnik do uruchomienia Kreatora wstępnej konfiguracji.

  Okno właściwości Serwera administracyjnego

 3. Kliknij Uruchom kreatora wstępnej konfiguracji.

kreator wyświetli pytanie o przeprowadzenie wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

W tej sekcji

Krok 1. Określanie ustawień połączenia internetowego

Krok 2. Pobieranie żądanych uaktualnień

Krok 3. Wybór elementów do zabezpieczenia

Krok 4. Wybieranie szyfrowania w rozwiązaniach

Krok 5. Konfigurowanie instalacji wtyczek dla zarządzanych aplikacji

Krok 6. Pobieranie pakietów dystrybucyjnych i tworzenie pakietów instalacyjnych

Krok 7. Konfigurowanie Kaspersky Security Network

Krok 8. Wybieranie metody aktywacji aplikacji

Krok 9. Tworzenie podstawowej konfiguracji ochrony sieci

Krok 10. Konfigurowanie powiadomień e-mail

Krok 11. Zamykanie kreatora wstępnej konfiguracji

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.