Izjava o privatnosti podataka za tehničku podršku putem dopisivanja, e-pošte i telefona

INFORMACIJE O KONTROLERU PODATAKA

AO Kaspersky Lab, nalazi se na adresi: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moskva 125212, Rusija („Kaspersky“, „Kaspersky Lab“, „KL“ ili „mi“).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Kaspersky Lab praksama privatnosti ili ukoliko želite da ažuriramo informacije ili željene postavke koje ste nam dostavili, molimo da nam se obratite direktno ili našem Kaspersky EU predstavniku putem e-pošte ili telefona: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Nemačka, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Do službenika za zaštitu podataka možete doći poštom ili e-poštom na adresu: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Nemačka, dpo@kaspersky.com.

ŠTA SE SMATRA LIČNIM PODACIMA

Lični podaci se odnose na živog pojedinca koji se može identifikovati iz tog podatka. Identifikacija se može izvršiti samo po informacijama ili zajedno sa bilo kojim drugim informacijama u posedu kontrolora podataka ili će verovatno doći u takav posed. Obrada ličnih podataka se obavlja u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 („GDPR“).

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

 • Pružanja usluge podrške.
 • Poboljšanja kvaliteta naše usluge i/ili da bolje razumemo zahteve u poređenju sa prethodnim dopisivanjima.

KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA

Obrađujemo sledeće kategorije vaših podataka:

 • Ime
 • Adresa e-pošte
 • Statična IP adresa
 • Vreme i datum kontaktiranja korisničkog servisa putem poziva, dopisivanja, e-pošte, tiketa
 • Sadržaj podataka o pozivu, dopisivanju, e-pošti, tiketu
 • Broj telefona (samo u slučaju podrške telefonom)
 • Snimci razgovora sa klijentima
 • Snimci sesija korisnika koji su pristupili
 • Otpremljene datoteke
 • Nazivi uređaja koji su priključeni na My Kaspersky
 • Kôd za aktiviranje, broj licence Kaspersky proizvoda
 • Broj računa u banci, ukoliko je potrebno refundirati kupovinu putem bankovnog transfera
 • Adresa fakturisanja
 • Prvih 6 i poslednje 4 cifre vaše platne kartice
 • Informacije u vezi sa porudžbinom iz Kaspersky e-prodavnice
 • Zemlja i geolokacija
 • Korisnička imena na društvenim mrežama Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (u slučaju zahteva putem ovih društvenih platformi)

Vaše lične podatke pribavljamo direktno od vas.

KOJI JE NAŠ PRAVNI OSNOV ZA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Naša zakonska osnova za obradu vaših ličnih podataka:

 • Obrada je neophodna za sprovođenje ugovora između Kaspersky i subjekta podataka (Čl. 6 (1) (b) GDPR).
 • Obrada je neophodna za sprovođenje usluga podrške (Legitimni interesi, Čl. 6 (1) (f) GDPR).

DELJENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Možemo otkriti vaše lične podatke:

 • U okviru Grupe kompanija Kaspersky Lab sa strogim smernicama za prava pristupa.
 • Spoljnim saradnicima u pružanju podrške.

Vaši lični podaci će biti tretirani kao strogo poverljivi i biće deljeni samo sa saradnicima koji nam pružaju IT usluge i usluge administracije sistema.

U takvim slučajevima, ove kompanije moraju da se pridržavaju naših zahteva za privatnost i bezbednost podataka i nije im dozvoljeno da lične podatke koje dobijaju od nas koriste u druge svrhe.

PRENOS PODATAKA U INOSTRANSTVO

Lični podaci koje korisnici pružaju kompaniji Kaspersky Lab mogu se obraditi u sledećim zemljama, uključujući zemlje van Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEA) za koje Evropska komisija nije ocenila da imaju adekvatan nivo zaštite podataka: EEA: Nemačka, Holandija, Francuska, Grčka; ne-EEA: Švajcarska, Brazil, Rusija, SAD.

Kaspersky Lab je preduzeo odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu vaših ličnih podataka u skladu sa najboljim bezbednosnim praksama i praksama za zaštitu privatnosti (više informacija na https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), uključujući korišćenje standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za prenos ličnih informacija između njenih kompanija koje posluju unutar iste grupe (ove standardne klauzule ugovora možete pronaći na sledećoj vezi), što zahteva da sve kompanije unutar iste grupe štite lične informacije koje se obrađuju od EEA do ekvivalentnog standarda koji je neophodan u skladu sa zakonom EU o zaštiti podataka.

Tamo gde delimo vaše lične podatke sa drugim saradnicima van Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske (kao što je detaljno opisano u odeljku pod nazivom „Deljenje vaših informacija“), ugovorom obavezujemo pružaoca usluga da primeni adekvatne mere zaštite kako bi zaštitio vaše informacije.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke čuvamo ne duže nego od razumno neophodnog roga kako bismo ostvarili ciljeve za koje se obrađuju.

AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA

Naša tehnička podrška ne koristi automatizovano donošenje odluka.

VAŠA PRAVA I VAŠI LIČNI PODACI

Obaveštavamo Vas da imate određena prava u vezi sa ličnim podacima koje posedujemo o vama:

 • Pravo na informisanost. Imate pravo da vam se pruže jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako koristimo vaše lične podatke i vaša prava.
 • Pravo na pristup. Imate pravo da zatražite informacije o načinu na koji koristimo vaše lične podatke. Pored toga, možete zatražiti da dobijete kopiju ličnih podataka koje posedujemo o vama i da proverite da li ih zakonito obrađujemo.
 • Pravo na ispravku. Možete da zatražite ispravku ličnih podataka koje posedujemo o vama.
 • Pravo na brisanje (Pravo na zaborav). To vam omogućava da zatražite od nas da izbrišemo ili uklonimo lične podatke tamo gde ne postoji dobar razlog, kao što su zastareli, odnosno istekli periodi zadržavanja, u slučaju da nastavimo da ih obrađujemo.
 • Pravo na ograničenje obrade. To vam omogućava da zatražite od nas da obustavimo obradu ličnih podataka o vama, na primer ukoliko želite da utvrdimo tačnost ili razlog obrade istih.
 • Pravo na prenosivost podataka. Obrada vaših ličnih podataka zasniva se na vašoj saglasnosti ili ugovoru (Članovi 6 (1) (a) i (b) GDPR), možete zahtevati da dobijete lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da se lični podaci prenesu drugom kontroleru.
 • Pravo na prigovor. Imate pravo da prigovorite, na osnovu vaše konkretne situacije, u bilo kom trenutku, na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas koji se zasniva na Članu 6 (1) (f) GDPR (obrada podataka za potrebe legitimnih interesa). Ukoliko se protivite, više nećemo obrađivati vaše lične podatke ukoliko ne možemo da demonstriramo ubedljive legitimne osnove za obradu koja poništava vaše interese, prava i slobode ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnih zahteva.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka. Ukoliko ste nam dali vaš pristanak za obradu vaših ličnih podataka, u svakom trenutku možete povući saglasnost od tog trenutka pa nadalje. To ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka pre povlačenja saglasnosti.
 • Pravo na žalbu. Imate pravo da se obratite nadležnom organu za zaštitu podataka vaše zemlje kako biste uložili žalbu protiv naše prakse zaštite podataka i privatnosti.

KAKO DA OSTVARITE SVOJA PRAVA

Ukoliko želite da ostvarite neka od ovih prava, možete u bilo kom trenutku da nam se obratite direktno ili putem našeg predstavnika u EU: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Nemačka, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

U principu, nećete morati da plaćate naknadu za pristup vašim ličnim podacima (ili da ostvarite bilo koja druga prava).

Možda ćemo morati da zatražimo određene informacije od vas kako bismo utvrdili vaš identitet i obezbedili vaše pravo na pristup vašim ličnim podacima (ili da ostvarimo neka druga vaša prava). Ovo je bezbednosna mera kako bi se osiguralo da lični podaci ne budu saopšteni nijednoj osobi koja nema pravo da ih primi. Takođe možemo da stupimo u kontakt sa vama i da vas zamolimo za dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom kako bismo ubrzali naš odgovor.

Trudimo se da odgovorimo na sve legitimne zahteve u roku od mesec dana. Nekada nam može zatrebati duže od mesec dana ukoliko je vaš zahtev posebno složen ili ste izneli brojne zahteve. U takvom slučaju, obavestićemo vas i držaćemo vas informisanim.

ŽALBE

Ukoliko želite da se žalite na ovu Izjavu o privatnosti ili na našu praksu u vezi sa vašim ličnim podacima, molimo vas da nam se obratite.

Ukoliko smatrate da obrada ličnih podataka koja se odnosi na vas krši važeći Zakon o zaštiti podataka, imate pravo da u svakom trenutku uložite žalbu nadležnom nadzornom organu. Koji nadzorni organ ima nadležnost za vašu žalbu može zavisiti od zemlje u kojoj boravite.