Obezbeđivanje podataka u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom na teritoriji Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Brazila ili za stanovnike Kalifornije

1. april 2021.

ID 175193

Ovaj odeljak sadrži informacije u vezi sa obezbeđivanjem podataka Kaspersky kompaniji ukoliko ste instalirali verziju aplikacije koja je namenjena za upotrebu u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Brazilu ili za stanovnike Kalifornije. Informacije koje se pominju u ovom odeljku ne sadrže nikakve lične podatke u vezi sa Korisnikom, a koje su potrebne za rad Softvera Nosioca prava, osim ukoliko izričito nije navedeno drugačije.

Slažete se da, tokom upotrebe softvera, automatski prosledite sledeće podatke u Kaspersky radi poboljšanja kvaliteta zaštite u realnom vremenu, poboljšanja kvaliteta rada softvera i za blagovremeno otkrivanje i ispravljanje grešaka u vezi sa mehanizmima instalacije, uklanjanja i ažuriranja softvera, većem broju korisnika:

  • Informacije u vezi sa instaliranim softverom Nosioca prava: puna verzija softvera; ID ažuriranja softvera; tip instaliranog softvera; status da li je softver instaliran/uklonjen; kôd greške instaliranja; ID softvera; ID brendiranog softvera; lokalizacija softvera; kôd brendiranog softvera; tip operativnog sistema (server, radna stanica, domenski kontroler); tip instalacije (nova instalacija, nadogradnja); trajanje instalacije u sekundama; indikator koji ukazuje da li je instalaciju prekinuo korisnik.
  • Ostale informacije: protokol koji se koristi za prenos podataka na KSN.
  • Informacije u vezi sa korisničkim okruženjem: indikator koji govori da li je komponenta Device Guard (u Windows sistemu) uključena; porodicu operativnog sistema; verziju operativnog sistema, broj izdanja operativnog sistema, broj ažuriranja operativnog sistema, izdanje operativnog sistema, proširene ifnormacije u vezi sa izdanjem operativnog sistema; tip hardverske platforme; dodatne informacije o funkcijama operativnog sistema; tip uređaja (prenosni računar, stoni računar, tablet).
  • Informacije u vezi sa obrađenim objektom: javni ključ sertifikata; digitalni otisak analiziranog objekta i hešing algoritam; ime otkrivenog zlonamernog softvera ili legitimne aplikacije koji se može iskoristiti da se ošteti uređaj ili podaci korisnika; vremenske oznake aktiviranog zapisa u antivirusnim bazama podataka softvera; ID aktiviranog zapisa u antivirusnim bazama podataka softvera; tip aktiviranog zapisa u antivirusnim bazama podataka softvera.
  • Informacije u vezi sa zahtevima Web usluge: obrađena Web adresa; IP adresa (IPv4) Web usluge koja je tražena; tip sertifikata.
  • Informacije u vezi sa licencom i drugim ugovorima: ID predmetnog softvera; vrsta korišćene softverske licence; odredbe licence za upotrebu softvera; preostali broj dana do isteka licence za korišćenje softvera; puno ime partnerske organizacije koja je primila porudžbinu za kupovinu licence za korišćenje softvera.

Kako bi se poboljšao kvalitet zaštite Korisnika koji plaćaju putem Interneta, slažete se da automatski pružate finansijske Web lokacije uz informacije u vezi sa imenom i verzijom Softvera i prilagođenim postavkama Softvera, identifikacionim brojem dodatka Softvera u pregledaču koji je upotrebljen za pristup finansijskoj Web lokaciji, kao i identifikacionim brojem koji pokazuje da li je upotrebljen bezbedan ili običan pregledač.

Dobijene informacije Nosilac prava štiti na način propisan zakonom i neophodne su za funkcionisanje Softvera da ih koristi pod licencom.

Kaspersky može da upotrebi stečene statističke podatke na osnovu primljenih informacija radi praćenja trendova bezbednosnih pretnji po računare i objave izveštaja o tim pretnjama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.