O Kaspersky Total Security aplikaciji

16. septembar 2019.

ID 87342

Kaspersky Total Security pruža sveobuhvatnu zaštitu od različitih tipova informacionih, bezbednosnih pretnji, mrežnih napada i pokušaja prevara, kao i od neželjene pošte. Dostupne su različite funkcije i komponente za zaštitu kao zasebni delovi Kaspersky Total Security aplikacije kako bi se pružila sveobuhvatna zaštita.

Zaštita računara

Svaki tip pretnje se obrađuje od strane posebne komponente za zaštitu. Možete omogućiti ili onemogućiti komponente za zaštitu, kao i da konfigurišete njihove postavke.

Kao dodatak zaštiti u realnom vremenu koju pružaju bezbednosne komponente, preporučujemo vam da redovno analizirate svoj računar na viruse i druge zlonamerne programe. Ovo je neophodno kako biste sprečili svaku mogućnost širenja zlonamernih programa koji nisu bili otkriveni od strane komponenata za zaštitu, na primer, jer je nivo bezbednosti, iz nekog razloga, bio postavljen na najniži.

Da biste zadržali Kaspersky Total Security ažurnim, potrebno je da ažurirate baze podataka i module aplikacije koje koristi aplikacija.

Neki konkretni zadaci koje povremeno treba pokrenuti (kao što je uklanjanje tragova korisničke aktivnosti u operativnom sistemu) obavljaju se pomoću naprednih alatki i čarobnjaka.

Ono šta sledi je opis logike kako komponente zaštite utiču kada je Kaspersky Total Security postavljen da radi u režimu koji preporučuju Kaspersky stručnjaci (drugim rečima, sa podrazumevanim postavkama aplikacije).

Zaštita datoteka

Zaštita datoteka štiti sve datoteke u sistemu od zaraze. Komponenta se pokreće zajedno sa operativnim sistemom, konstantno ostaje u RAM memoriji i analizira sve datoteke koje se otvore, sačuvaju ili pokrenu na vašem računaru i svim povezanim uređajima. Kaspersky Total Security presreće svaki pokušaj pristupa datoteci i analizira istu na poznate viruse i druge zlonamerne programe. Dalji pristup datoteci je dozvoljen samo ukoliko datoteka nije zaražena ili je uspešno dezinfikovana. Ukoliko datoteku nije moguće dezinfikovati iz bilo kog razloga, ista se briše. Kopija datoteke se premešta u karantin kada se to dogodi. Ukoliko je zaražena datoteka smeštena na istoj lokaciji odakle je ranije izbrisana datoteka sa istim imenom, karantin čuva samo kopiju poslednje datoteke. Kopija prethodne datoteke sa istim imenom se ne čuva.

Zaštita e-pošte

Zaštita e-pošte analizira dolazne i odlazne poruke e-pošte na vašem računaru. Poruka e-pošte postaće dostupna primaocu samo ukoliko nisu pronađeni štetni objekti.

Web zaštita

Web zaštita presreće i blokira izvršenje skripti na Web lokacijama ukoliko su one opasne. Web zaštita takođe nadgleda sav Web saobraćaj i blokira pristup štetnim Web lokacijama.

Zaštita razmene poruka

Zaštita razmene poruka omogućava bezbednu upotrebu klijenata za razmenu poruka. Komponenta štiti od informacija koje dolaze na vaš računar putem protokola za trenutnu razmenu poruka. Zaštita razmene poruka omogućava bezbedan rad raznim aplikacijama za dopisivanje.

Kontrola aplikacije

Kontrola aplikacije evidentira akcije koje obavljaju aplikacije u operativnom sistemu i upravlja aktivnostima tih aplikacija, u zavisnosti od toga čijoj grupi pripada. Skup pravila je određen za svaku grupu aplikacija. Postoje pravila za upravljanje pristupom aplikacija na različitim operativnim sistemima.

Upravljač aplikacijama

Upravljač aplikacijama vam omogućava da upravljate aplikacijama koje su instalirane na vašem računaru.

Zaštita Web kamere

Komponenta Zaštita Web kamere blokira neovlašćeni pristup Web kameri i obaveštava vas da je pristup blokiran.

Zaštitni zid

Zaštitni zid vas štiti dok koristite lokalne mreže i Internet. Komponenta filtrira svu mrežnu aktivnost koristeći dva tipa pravila: pravila za aplikacije i pravila za pakete.

Nadgledanje mreže

Nadgledanje mreže je napravljeno da se nadgleda mreža u realnom vremenu.

Nadzornik sistema

Komponenta Nadzornik sistema može da ivrši opoziv promena koje zlonamerna ili druga aktivnost aplikacije načini na operativnom sistemu.

Komponenta štiti od zlonamernog softvera, što uključuje:

  • Programe koji traže slabosti u sistemu
  • Programe za zaključavanje ekrana
  • Programi za šifrovanje koji šifruju podatke
  • Programe koji šifruju podatake ili blokiraju pristup datotekama ili sistemu i pokušavaju da iznude otkupninu za vraćanje datoteka ili pristup istima

Nije preporučeno isključivanje ove komponente.

Zaštita od mrežnih napada

Zaštita od mrežnih napada se učitava tokom pokretanja operativnog sistema i prati aktivnosti dolaznog saobraćaja koje su karakteristične za mrežne napade. Kada je napad na računar otkriven, Kaspersky Total Security blokira svaku mrežnu aktivnost sa napadačevog računara upućenu ka vašem računaru.

Zaštita od neželjene pošte

Zaštita od neželjene pošte analizira dolazne poruke e-pošte kako bi utvrdila da li postoji neželjena pošta. Sve koje su protumačene kao neželjena pošta, imaće posebno obeleženo zaglavlje.

Zaštita od prevara

Zaštita od prevara proverava adrese i traga da li se one nalaze na listi prevarantskih adresa. Ova komponenta je ugrađena u komponente Web zaštita, Zaštita od neželjene pošte i Zaštita razmene poruka.

Zaštita od reklama

Zaštita od reklama blokira reklamne poruke na Web lokacijama i u interfejsima aplikacija.

Privatno pregledanje

Privatno pregledanje otkriva zahteve koje pošalje pregledač uslugama za praćenje i može da izmeni zahteve i odgovore iz usluga za praćenje na takav način da zaštiti vašu aktivnost na Internetu od praćenja.

Bezbednost novca

Bezbednost novca pruža zaštitu poverljivih podataka kada koristite Internet bankarstvo i sisteme za plaćanje, i sprečava krađu prilikom plaćanja na Internetu.

Bezbedan unos podataka

Bezbedan unos sa tastature pruža zaštitu od pamtilaca unosa sa tastature za lične podatke unete na Web lokacijama. Tastatura na ekranu sprečava presretanje podataka unetih sa hardverske tastature i štiti lične podatke od pokušaja presretanja koji koriste slike sa ekrana.

Režim Pouzdane aplikacije

Režim Pouzdane aplikacije štiti računar od aplikacija koje mogu biti nebezbedne. Kada je omogućen režim Pouzdane aplikacije, Kaspersky Total Security omogućava pokretanje samo onih aplikacija koje su identifikovane kao pouzdane (na primer, na osnovu informacijama o aplikaciji iz Kaspersky Security Network, ili pouzdanog digitalnog potpisa).

Roditeljski nadzor

Roditeljski nadzor je napravljen da štiti decu i omladinu od računarskih i Internet pretnji.

Roditeljski nadzor vam omogućava set fleksibilnih ograničenja za pristup Web resursima i aplikacijama za različite korisnike u zavisnosti od njihovih godina. Dodatno, Roditeljski nadzor vam omogućava prikaz statističkih izveštaja o aktivnosti kontrolisanih korisnika.

My Kaspersky

Ukoliko računar ima instaliran Kaspersky Total Security, onda možete daljinski upravljati zaštitom tog računara putem My Kaspersky Web lokacije.

Rezervna kopija i vraćanje

Funkcija pravljenja rezervne kopije i vraćanje je napravljena da zaštiti vaše podatke od gubitka u slučaju otkaza hardvera. Kaspersky Total Security može da pravi planirane rezervne kopije podataka na prenosne uređaje, mrežna ili Internet skladišta. Možete da kopirate datoteke po kategoriji i da navedete broj verzija koji se čuva iste datoteke.

Šifrovanje podataka

Šifrovanje podataka je napravljeno da zaštiti vaše poverljive podatke od neovlašćenog pristupa. Možete da otključate sef za podatke i da vidite njegov sadržaj, samo nakon unosa lozinke.

Bezbedna veza

Kaspersky Total Security štiti vaše podatke prilikom povezivanja na nebezbedne Wi-Fi mreže.

U ovom odeljku Pomoći

Šta je novo

Hardverska i softverska zahtevnost

Kompatibilnost sa drugim Kaspersky aplikacijama

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.