Vad är nytt

11 oktober 2023

ID 256490

Den senaste versionen av programmet introducerar följande nya funktioner och förbättringar:

Nya funktioner

  • Vi har lagt till en ny funktion: Autentisierare. Nu genererar och sparar vi engångslösenord för tvåfaktorsautentisering.
  • Att ändra ditt lösenord är nu säkrare tack vare lösenordshistoriken. Nu läggs ditt tidigare lösenord till i lösenordshistoriken när du sparar ett nytt.

Förbättringar

  • Vi har tydligt markerat den del av programmet där du kan lägga till e-postkonton.
  • Lade till möjligheten att kopiera kommentarer för konton.

Korrigeringar av fel

  • När du raderar ett valv upphör verifieringskoden som används för att bekräfta denna operation mycket snabbt. Nu har verifieringskodens livslängd utökats.
  • Efter att ha uppdaterat färgpaletten var vissa UI-element svåra att se i det mörka temat. Nu har vi rättat till paletten.
  • Vi har löst konflikter med tredjepartsprogram som interagerar med urklipp (Punto Switcher, VirtualBox, Download Master, DriverMax, etc), på grund av vilka data inte kunde kopieras från Kaspersky Password Manager.
  • Andra mindre korrigeringar och förbättringar relaterade till stabilitet, prestanda och användargränssnitt för programmet.

Utgivningshistorik

Version 2023.1

Version 2023.0

Version 10.3

Patch A för version 10.3

Version 10.2

Patch A för version 10.2

Version 10.1

Patch A för version 10.1

Version 10.0

Patch A för version 10.0

Version 9.2

Patch A-W för version 9.2

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.