Có gì mới

11 Tháng Mười, 2023

ID 256490

Phiên bản mới nhất của ứng dụng có các tính năng mới và các điểm cải tiến sau:

Các tính năng mới

  • Chúng tôi đã thêm một tính năng mới: Authenticator (Trình xác thực). Bây giờ chúng tôi sẽ tạo và lưu mật khẩu dùng một lần để xác thực hai yếu tố.
  • Việc thay đổi mật khẩu của bạn đã bảo mật hơn nhờ lịch sử mật khẩu. Bây giờ mật khẩu trước đó của bạn sẽ được thêm vào lịch sử mật khẩu khi bạn lưu mật khẩu mới.

Các điểm cải tiến

  • Chúng tôi đã đánh dấu rõ ràng phần ứng dụng mà bạn có thể thêm tài khoản email.
  • Đã thêm khả năng sao chép chú thích cho tài khoản.

Sửa lỗi

  • Khi xóa kho bảo mật, mã xác minh được sử dụng để xác nhận thao tác này sẽ hết hạn rất nhanh. Bây giờ thời gian tồn tại của mã xác minh đã được tăng lên.
  • Sau khi cập nhật bảng màu, một số thành phần UI khó nhìn thấy trong chủ đề tối. Bây giờ chúng tôi đã sửa lại bảng màu.
  • Chúng tôi đã giải quyết xung đột với các ứng dụng của bên thứ ba tương tác với khay nhớ tạm (Punto Switcher, VirtualBox, Download Master, DriverMax, v.v.), do đó dữ liệu không thể sao chép được từ Kaspersky Pass Manager.
  • Các mục sửa lỗi và cải tiến nhỏ khác liên quan đến tính ổn định, hiệu năng và giao diện người dùng của ứng dụng.

Lịch sử phát hành

Phiên bản 2023.1

Phiên bản 2023.0

Phiên bản 10.3

Bản vá A cho phiên bản 10.3

Phiên bản 10.2

Bản vá A cho phiên bản 10.2

Phiên bản 10.1

Bản vá A cho phiên bản 10.1

Phiên bản 10.0

Bản vá A cho phiên bản 10.0

Phiên bản 9.2

Bản vá A-W cho phiên bản 9.2

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.