Участие в Kaspersky Security Network

3 октомври 2023 г.

ID 41367

Приложението Kaspersky използва защита в облака, за да направите защитата на Вашия компютър по-ефективна. Защитата в облака е въведена с помощта на инфраструктурата на Kaspersky Security Network, която използва данни, получени от потребители от целия свят.

Kaspersky Security Network (KSN) е базирана в облака база знания на Kaspersky с информация за репутацията на приложения и уеб сайтове. Използването на данни от Kaspersky Security Network гарантира по-бързи реакции на приложението Kaspersky на нови заплахи, подобрява работата на някои защитни компоненти и намалява вероятността за фалшиви тревоги.

Участието на потребители в Kaspersky Security Network позволява на Kaspersky да получава своевременно информация за типовете и източниците на нови заплахи, да разработва решения за неутрализирането им и да намали броя на фалшивите тревоги. Участието в Kaspersky Security Network ви дава достъп до статистика за репутацията на приложения и уеб сайтове.

Ако участвате в Kaspersky Security Network, вие автоматично изпращате информация за конфигурацията на вашата операционна система и времето за стартиране и завършване на процеси в приложението Kaspersky към Kaspersky.

В този раздел

Как да активирате или деактивирате участие в Kaspersky Security Network

Как да проверявате връзката към Kaspersky Security Network

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.