За защитата с помощта на интерфейс за сканиране срещу злонамерен софтуер

3 октомври 2023 г.

ID 185854

Интерфейсът за сканиране срещу злонамерен софтуер (AMSI) позволява на приложение на трета страна, което поддържа AMSI, да изпраща обекти (например скриптове на PowerShell) към приложението Kaspersky за допълнително сканиране и да получава резултатите от сканирането за тези обекти. Например приложения на Microsoft Office могат да бъдат такива приложения на трети страни. За повече информация за интерфейса AMSI вижте Документация на Microsoft.

Интерфейсът за сканиране срещу злонамерен софтуер позволява да се откриват единствено заплахи и да се уведомява приложение на трета страна за откритата заплаха. След получаване на известие за заплаха приложението на трета страна предотвратява злонамерени действия (например спиране).

Приложението Kaspersky може да отхвърли заявка от приложение на трета страна, ако например това приложение надвиши максималния брой разрешени заявки за даден период. В този случай приложението Kaspersky показва известие за отхвърлената заявка. Ако получите такова известие, не трябва да извършвате никакво действие.

Защитата с помощта на Интерфейс за сканиране срещу зловреден софтуер е налична в операционните системи Windows 10 Home / Pro / Education / Enterprise и Windows 11 Home / Pro / Enterprise.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.