O poskytování dat (ostatní regiony)

28. září 2023

ID 167830

Zobrazit informace o datech poskytovaných společnosti Kaspersky při používání předchozích verzí aplikace.

Data poskytnutá společnosti Kaspersky pomocí aplikace Kaspersky verze 11.100.X.XXX a novějších

Společnost Kaspersky chrání veškeré takto získané informace v souladu se zákonem a příslušnými pravidly společnosti Kaspersky. Data jsou přenášena zabezpečeným kanálem.

Seznam údajů poskytovaných podle podmínek každého právního dokumentu si můžete prohlédnout v příslušném právním dokumentu.

Prohlédněte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem, zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení Kaspersky Security Network

Kromě toho souhlasíte, že přijímáte licenční smlouvu s koncovým uživatelem a poskytnete společnosti Kaspersky následující údaje:

 • příznak označující, zda je v zařízení nainstalována aplikace Facebook;
 • verze Facebook SDK;
 • autorizační kód obdržený od poskytovatele identity;
 • přístupový token obdržený od poskytovatele identity;
 • typ dat zasílaných poskytovateli identity;
 • token identity přijatý od poskytovatele identity;
 • ID držitele práv v systému poskytovatele identity;
 • jméno poskytovatele identity;
 • URI, na který je odeslána odpověď poskytovatele identity;
 • parametry požadované od poskytovatele identity;
 • ID zdroje držitele práv;
 • typ tokenu;
 • operační systém;
 • ID Softwaru odvozené z licence;
 • úplná verze nainstalovaného Softwaru;
 • hodnota generovaná pro ověření požadavku;
 • ID součásti Softwaru;
 • ID softwaru;
 • ID protokolu.

Aby bylo možné poskytovat základní funkce softwaru, musí být do služby Huawei Push Kit automaticky a pravidelně zasílána následující data:

 • AAID (anonymní identifikátor aplikace);
 • push token;
 • vztah předplatného s tématem;
 • záznam doručení zprávy;
 • záznam softwaru pro push token;
 • zobrazit, klepnout, zavřít bodové protokoly;
 • obsah zprávy ve vyrovnávací paměti.

Do služby Huawei Push Kit jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Přístup k informacím a ochrana informací se řídí příslušnými podmínkami používání služby Huawei Push Kit.

Aby bylo možné poskytovat základní funkce softwaru, který je předinstalován na zařízení Samsung, musí být do služby SbS Softline automaticky a pravidelně zasílána následující data:

 • jedinečné ID instalace;
 • ID zařízení;
 • ID objednávky Softwaru;
 • model zařízení;
 • poskytovatel služeb.

Do služby SbS Softline jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Přístup k informacím a jejich ochrana se řídí zásadami ochrany osobních údajů. Jejich úplný obsah najdete k nahlédnutí na stránce http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy

Funkce Soukromí na sociálních sítích vám pomáhá spravovat nastavení soukromí ve službách Google a Facebook. Během používání softwaru budou automaticky a pravidelně odesílány následující údaje službě, kterou si zvolíte, aby bylo dosaženo deklarovaného účelu:

 • přihlašovací jméno;
 • heslo k uživatelskému účtu v online službě;
 • cookies.

Data jsou vybrané službě předávána zabezpečeným kanálem. Informace o tom, jak jsou údaje zpracovávány ve vámi zvolené službě, jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné služby.

Dostupnost služby závisí na regionu a verzi používaného softwaru a může se lišit podle regionu a verze.

Pro základní funkce lze data nainstalovat a stáhnout ve službě Firebase:

 • název balíčku aplikace;
 • kód jazyka zařízení;
 • model zařízení;
 • nastavení časového pásma zařízení;
 • verze operačního systému;
 • kód jazyka zařízení získaný spuštěním kódu JavaScript ve WebView;
 • možný jedinečný shodný odkaz, který server potřebuje zkontrolovat před provedením shody otisku prstu;
 • ID softwaru ve Firebase;
 • verze SDK Firebase;
 • výška obrazovky zařízení;
 • šířka obrazovky zařízení;
 • datum a čas instalace Softwaru.

Do služby Firebase jsou data zasílána pomocí zabezpečeného kanálu. Informace o způsobu, jímž jsou údaje zpracovávány ve službě Firebase, jsou zveřejněny na adrese: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

K zajištění funkčnosti QR skeneru budou ve službě Huawei poskytnuty a zpracovány následující údaje:

 • název balíčku aplikace;
 • kód země;
 • typ zařízení;
 • model zařízení;
 • ID algoritmu zpracování objektu;
 • Název API;
 • ID služby;
 • verze operačního systému;
 • informace o rádiovém/síťovém připojení;
 • ID požadavku;
 • ID firmwaru;
 • kód mobilního nosiče;
 • formát zpracovávaného objektu;
 • sloupcový graf zpracovaného snímku;
 • datum a čas zahájení požadavku;
 • barva, okraje a barva pozadí vygenerovaného čárového kódu;
 • výška vygenerovaného čárového kódu;
 • šířka vygenerovaného čárového kódu;
 • výška čárového kódu, který bude vygenerován;
 • šířka čárového kódu, který bude vygenerován;
 • počet zpracovaných objektů;
 • maximální doba zpracování objektu;
 • minimální doba zpracování objektu;
 • délka řetězce použitého k vygenerování čárového kódu;
 • verze součásti Softwaru;
 • ID softwaru;
 • počet chyb programu;
 • výsledek akce Softwaru;
 • celkový počet dokončených požadavků;
 • ID akce provedené uživatelem v Softwaru;
 • Celková doba trvání zpracování požadavku.

Zpracování dat ve službě Huawei probíhá přes zabezpečený kanál. Zpracování údajů probíhá v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Huawei a je dostupné na adrese: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.