Σχετικά με την παροχή δεδομένων (άλλες περιοχές)

28 Σεπτεμβρίου 2023

ID 167830

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky κατά τη χρήση προηγούμενων εκδόσεων της εφαρμογής.

Δεδομένα που παρέχονται στην Kaspersky χρησιμοποιώντας το Kaspersky Internet Security 11.100.X.XXX και νεότερες εκδόσεις

Η Kaspersky προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει σύμφωνα με τον νόμο και τους ισχύοντες κανόνες της Kaspersky. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω ασφαλούς καναλιού.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των δεδομένων που παρέχονται βάσει των όρων κάθε νομικού εγγράφου στο αντίστοιχο νομικό έγγραφο.

Δείτε τη Συμφωνία Άδειας Τελικού Χρήστη, την Πολιτική Απορρήτου ή τη Δήλωση Δικτύου Ασφάλειας Kaspersky

Επιπλέον, συμφωνείτε να παρέχετε στην Kaspersky τα ακόλουθα δεδομένα, αποδεχόμενοι τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη:

 • σημαία που υποδεικνύει εάν η εφαρμογή Facebook είναι εγκατεστημένη στη συσκευή
 • Έκδοση SDK του Facebook
 • κωδικός εξουσιοδότησης που ελήφθη από τον πάροχο ταυτότητας
 • διακριτικό πρόσβασης που ελήφθη από τον πάροχο ταυτότητας
 • τύπος δεδομένων που αποστέλλονται στον πάροχο ταυτότητας
 • το διακριτικό ταυτότητας που ελήφθη από τον πάροχο ταυτότητας
 • Αναγνωριστικό Κατόχου Δικαιωμάτων στο σύστημα του παρόχου ταυτότητας
 • όνομα του παρόχου ταυτότητας
 • URI στο οποίο αποστέλλεται η απόκριση του παρόχου ταυτότητας
 • παραμέτρους που ζητούνται από τον πάροχο ταυτότητας
 • Αναγνωριστικό πόρου του Κατόχου Δικαιωμάτων
 • τύπος διακριτικού
 • λειτουργικό σύστημα
 • Αναγνωριστικό λογισμικού που προέρχεται από την άδεια χρήσης
 • πλήρης έκδοση του λογισμικού
 • τιμή που δημιουργείται για την επαλήθευση αιτήματος
 • αναγνωριστικό στοιχείου του Λογισμικού,
 • αναγνωριστικό Λογισμικού,
 • αναγνωριστικό πρωτοκόλλου.

Για την παροχή της βασικής λειτουργικότητας του Λογισμικού, τα ακόλουθα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτομάτως και τακτικά στην εφαρμογή Huawei Push Kit:

 • AAID (ανώνυμο αναγνωριστικό εφαρμογής)
 • Διακριτικό ειδοποιήσεων push
 • Σχέση θέματος-συνδρομής
 • Εγγραφή παράδοσης μηνύματος
 • Εγγραφή λογισμικού διακριτικού ειδοπoιήσεων push
 • εμφάνιση, πάτημα και κλείσιμο αρχείων καταγραφής dotting
 • Περιεχόμενο μηνύματος αποθηκευμένου στην κρυφή μνήμη.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στη Huawei Push Kit μέσω ενός ασφαλούς καναλιού. Η πρόσβαση στις πληροφορίες και η προστασία των πληροφοριών διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης της υπηρεσίας Huawei Push Kit.

Για την παροχή της βασικής λειτουργικότητας του Λογισμικού που έχει προφορτωθεί σε συσκευές Samsung, τα ακόλουθα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα και τακτικά στο SbS Softline:

 • μοναδικό αναγνωριστικό εγκατάστασης
 • αναγνωριστικό συσκευής
 • αναγνωριστικό παραγγελίας Λογισμικού
 • μοντέλο συσκευής
 • πάροχος υπηρεσίας.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην SbS Softline μέσω ενός ασφαλούς καναλιού. Η πρόσβαση στις πληροφορίες και η προστασία των πληροφοριών διέπονται από την πολιτική απορρήτου. Μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε το πλήρες περιεχόμενό της στη διεύθυνση http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy.

Η λειτουργία Απόρρητο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σάς βοηθά να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας σε υπηρεσίες τρίτων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της λειτουργικότητας, τα ακόλουθα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα και σε τακτική βάση στην υπηρεσία που επιλέγετε, προκειμένου να επιτευχθεί ο δηλωμένος σκοπός:

 • σύνδεση
 • κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη στην ηλεκτρονική υπηρεσία
 • cookie

Τα δεδομένα προωθούνται στην υπηρεσία που επιλέγετε μέσω ενός ασφαλούς καναλιού. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων στην υπηρεσία που επιλέγετε παρέχονται στη δήλωση απορρήτου της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εξαρτάται από την περιοχή και την έκδοση του χρησιμοποιούμενου Λογισμικού και μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή και έκδοση.

Για βασική λειτουργικότητα, τα δεδομένα μπορούν να εγκατασταθούν και να ληφθούν στην υπηρεσία Firebase:

 • όνομα πακέτου προγράμματος εγκατάστασης εφαρμογής,
 • κώδικας γλώσσας συσκευής
 • μοντέλο συσκευής
 • ρύθμιση ζώνης ώρας συσκευής
 • έκδοση του λειτουργικού συστήματος
 • κώδικας γλώσσας συσκευής που λαμβάνεται με την εκτέλεση κώδικα JavaScript στο WebView
 • πιθανός μοναδικός αντιστοιχισμένος σύνδεσμος που πρέπει να ελέγξει ο διακομιστής πριν εκτελέσει αντιστοίχιση δακτυλικών αποτυπωμάτων
 • Αναγνωριστικό λογισμικού στο Firebase
 • Έκδοση Firebase SDK
 • ύψος οθόνης συσκευής
 • πλάτος οθόνης συσκευής
 • ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης του Λογισμικού.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Firebase μέσω ενός ασφαλούς καναλιού. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων στο Firebase δημοσιεύονται στη διεύθυνση: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html/.

Για την παροχή της λειτουργίας QR Scanner, τα ακόλουθα δεδομένα θα παρέχονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην υπηρεσία Huawei:

 • όνομα πακέτου προγράμματος εγκατάστασης εφαρμογής,
 • κωδικός χώρας
 • τύπος συσκευής
 • μοντέλο συσκευής
 • αναγνωριστικό αλγορίθμου επεξεργασίας αντικειμένου
 • Όνομα API
 • αναγνωριστικό υπηρεσίας
 • έκδοση του λειτουργικού συστήματος
 • πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ραδιοφώνου/δικτύου
 • αναγνωριστικό αιτήματος
 • αναγνωριστικό υλικολογισμικού
 • κωδικός εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
 • μορφή του υπό επεξεργασία αντικειμένου
 • επεξεργασμένο ιστόγραμμα εικόνας
 • ημερομηνία και ώρα έναρξης του αιτήματος
 • χρώμα, περιθώρια και χρώμα φόντου του γραμμωτού κώδικα που θα δημιουργηθεί
 • ύψος του γραμμωτού κώδικα που έχει δημιουργηθεί
 • το πλάτος του γραμμωτού κώδικα που έχει δημιουργηθεί
 • το ύψος του γραμμωτού κώδικα που θα δημιουργηθεί
 • πλάτος του γραμμωτού κώδικα που θα δημιουργηθεί
 • αριθμός επεξεργασμένων αντικειμένων
 • μέγιστη διάρκεια επεξεργασίας αντικειμένου
 • ελάχιστη διάρκεια επεξεργασίας αντικειμένου
 • μήκος συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός γραμμωτού κώδικα
 • έκδοση του στοιχείου Λογισμικού
 • αναγνωριστικό Λογισμικού,
 • αριθμός σφαλμάτων προγράμματος
 • αποτέλεσμα της ενέργειας λογισμικού,
 • συνολικός αριθμός συμπληρωμένων αιτημάτων
 • αναγνωριστικό της ενέργειας που εκτελείται από τον χρήστη εντός του Λογισμικού
 • συνολική διάρκεια επεξεργασίας αιτήματος

Η επεξεργασία δεδομένων στην υπηρεσία Huawei πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς καναλιού. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Huawei και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.