Osnovni podaci o pružanju podataka (druge regije)

28. septembar 2023.

ID 167830

Prikažite informacije o podacima koji se pružaju kompaniji Kaspersky dok koristite prethodne verzije aplikacije.

Podaci koji se dostavljaju kompaniji Kaspersky putem Kaspersky aplikacije 11.100.X.XXX i novijih verzija

Kaspersky štiti sve informacije primljene u skladu sa zakonom i primenjivim Kaspersky pravilima. Podaci se prenose putem bezbednog kanala.

Unutar odgovarajućeg pravnog dokumenta, prikazana je lista podataka koji se pružaju pod uslovima koji su opisani u svakom pravnom dokumentu.

Prikazivanje Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, Smernica za privatnost ili Izjave o Kaspersky Security Network

Dodatno ste saglasni da ćete kompaniji Kaspersky pružiti sledeće podatke prihvatanjem Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom:

 • Oznaku koja ukazuje na to da li je Facebook aplikacija instalirana na uređaju;
 • Verziju SDK-a za Facebook;
 • Kôd za potvrdu identiteta koji je primljen od dobavljača usluga provere identiteta
 • Token za pristup koji je primljen od dobavljača usluga provere identiteta;
 • Tip podataka koji su poslati dobavljaču usluga provere identiteta
 • Token identiteta koji je primljen od dobavljača usluga provere identiteta
 • ID Nosioca prava u sistemu dobavljača usluga provere identiteta
 • Naziv dobavljača usluga provere identiteta
 • URL na koji je poslat odgovor dobavljača usluga provere identiteta
 • Parametre koji su zatraženi od dobavljača usluga provere identiteta
 • ID resursa Nosioca prava
 • tip tokena
 • Operativni sistem
 • ID softvera dobijenog iz licence;
 • Puna verzija Softvera
 • Generisana vrednost za zahtev za proveru identiteta
 • ID komponente Softvera;
 • ID Softvera;
 • ID protokola;

Radi pružanja osnovne funkcionalnosti Softvera, sledeći podaci će se automatski i redovno slati usluzi Huawei Push Kit:

 • AAID (anonimni identifikator aplikacije)
 • Token prosleđivanja
 • Odnos tema–pretplata
 • Evidencija o isporuci poruke
 • Evidencija Softvera za token prosleđivanja
 • Evidencije ekrana, dodira i susednih piksela
 • Keširani sadržaj poruke.

Podaci se prosleđuju usluzi Huawei Push Kit putem bezbednog kanala. Pristup informacijama i zaštiti informacija su regulisani odgovarajućim uslovima korišćenja usluge Huawei Push Kit.

Radi pružanja osnovne funkcionalnosti Softvera koji je već instaliran na Samsung uređajima, sledeći podaci će se automatski i redovno slati SbS Softline:

 • jedinstveni ID instalacije;
 • ID uređaja;
 • ID porudžbine Softvera;
 • Model uređaja;
 • Dobavljač usluga.

Podaci se šalju kompaniji SbS Softline putem bezbednog kanala. Pristup informacijama i zaštiti informacija su regulisani smernicama za privatnost. Ceo sadržaj možete da pronađete i pročitate na adresi http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy.

Funkcionalnost Privatnost na društvenim mrežama pomaže vam da upravljate vašim postavkama privatnosti koje koristite na uslugama trećih lica. Tokom upotrebe ove funkcionalnosti, podaci se automatski i redovno šalju usluzi koju vi odaberete kako bi se postigla navedena svrha:

 • Prijava;
 • Lozinka korisnikovog naloga na internet usluzi;
 • Kolačići.

Podaci se prosleđuju usluzi koju vi odaberete putem bezbednog kanala. Informacije o tome kako se podaci obrađuju unutar usluge koju odaberete, navedeni su u Izjavi o privatnosti odgovarajuće usluge.

Dostupnost usluge zavisi od regiona i verzije korišćenog Softvera i može se razlikovati u zavisnosti od regiona i verzije.

Radi osnovne funkcionalnosti, podaci se mogu instalirati i preuzeti u servisu Firebase:

 • Naziv paketa aplikacije;
 • Šifra jezika uređaja;
 • Model uređaja;
 • Podešavanje vremenske zone uređaja;
 • Verzija operativnog sistema;
 • Šifra jezika uređaja dobijena izvršavanjem JavaScript koda u WebViewu;
 • Moguća jedinstvena podudarna veza koju server treba da proveri pre nego što izvrši podudaranje otisaka prstiju;
 • ID softvera u Firebase;
 • Verzija SDK-a za Firebase;
 • Visina ekrana uređaja;
 • Širina ekrana uređaja;
 • Datum i vreme instalacije softvera.

Podaci se prosleđuju Firebase putem bezbednog kanala. Informacije o načinu obrade podataka u kompaniji Firebase su objavljene na sledećoj adresi: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Da bi funkcionalnost QR čitača bila omogućena, sledeći podaci biće dostavljeni i obrađeni u Huawei uslugama:

 • Naziv paketa aplikacije;
 • Pozivni broj zemlje;
 • Tip uređaja;
 • Model uređaja;
 • ID algoritma za obradu objekta;
 • Naziv API interfejsa;
 • ID usluge;
 • Verzija operativnog sistema;
 • Informacije u vezi sa radio/mrežnom vezom;
 • ID zahteva;
 • ID firmvera;
 • Kôd mobilnog operatera;
 • Format objekta koji se obrađuje;
 • Histogram obrađene slike;
 • Datum i vreme pokretanja zahteva;
 • Boja, margine i boja pozadine bar-koda koji je potrebno napraviti;
 • Visina bar-koda koji je napravljen;
 • Širina bar-koda koji je napravljen;
 • Visina bar-koda koji je potrebno napraviti;
 • Širina bar-koda koji je potrebno napraviti;
 • Broj obrađenih objekata;
 • Najduže trajanje obrade objekta;
 • Najkraće trajanje obrade objekta;
 • Dužina stringa koji se koristi za pravljenje bar-koda;
 • Verzija komponente Softvera;
 • ID Softvera;
 • Broj programskih grešaka;
 • Rezultat akcije Softvera;
 • Ukupan broj završenih zahteva;
 • ID akcije koju je izvršio korisnik unutar Softvera;
 • Ukupno trajanje obrade svih zahteva.

Obrada podataka u Huawei uslugama se izvršava putem bezbednog kanala. Obrada podataka sve vrši u skladu sa smernicama za privatnost kompanije Huawei i dostupe su na: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.