Om tillhandahållande av data (övriga regioner)

28 september 2023

ID 167830

Se information om data som tillhandahålls till Kaspersky när föregående versioner av appen används.

Data som skickas till Kaspersky med Kaspersky-appen 11.100.X.XXX och senare

Kaspersky skyddar all information som tas emot i enlighet med lagstiftningen och tillämpliga Kaspersky-regler. Data skickas över en säker kanal.

Du kan visa listan över uppgifter som tillhandahålls enligt villkoren i motsvarande juridiska dokument.

Visa licensavtalet för slutanvändare, sekretesspolicyn eller Kaspersky Security Network Statement

Dessutom samtycker du till att förse Kaspersky med följande data genom att acceptera licensavtalet för slutanvändare:

 • flagga som anger om Facebook-appen är installerad på enheten
 • Facebook SDK-version
 • autentiseringskod som tas emot från identitetsleverantören
 • åtkomsttoken som tas emot från identitetsleverantören
 • typ av data som skickas till identitetsleverantören
 • identitetstoken som tas emot från identitetsleverantören
 • Rättighetsinnehavarens ID i identitetsleverantörens system
 • identitetsleverantörens namn
 • URI till vilken identitetsleverantörens svar skickas
 • parametrar som begärs från identitetsleverantören
 • ID för rättighetsinnehavarens resurs
 • tokentyp;
 • operativsystem;
 • programvaru-ID från licensen;
 • fullständig version av programvaran;
 • värde som genereras för verifieringsbegäran
 • programvarukomponent-ID;
 • Programvaru-ID
 • protokoll-ID.

För att tillhandahålla kärnfunktionerna i programvaran kommer följande information att skickas till Huawei Push Kit automatiskt och regelbundet:

 • AAID (anonym appidentifierare)
 • push-token
 • relation för ämnesprenumeration
 • register över skickade meddelanden
 • programvaruregister för push-token
 • visa, tryck och stäng punktloggar
 • cachat meddelandeinnehåll

Data skickas vidare till Huawei Push Kit via en säker kanal. Tillgång till och skyddet av informationen styrs av de motsvarande villkoren för användning av Huawei Push Kit-tjänsten.

För att tillhandahålla kärnfunktionaliteten för programvaran som är förinstallerad på Samsung-enheter kommer följande data att skickas till SbS Softline automatiskt och regelbundet:

 • unikt installations-ID;
 • enhets-ID;
 • Programvaruorder-ID;
 • enhetsmodell;
 • tjänsteleverantör.

Data skickas vidare till SbS Softline via en säker kanal. Tillgång till informationen och skyddandet av informationen regleras av sekretesspolicyn. Du kan läsa den i sin helhet på http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy

Funktionen för social integritet hjälper dig att hantera dina sekretessinställningar i tredjepartstjänster. När funktionen används skickas följande data automatiskt och regelbundet till den tjänst du väljer för att uppnå det angivna syftet:

 • Inloggning
 • lösenordet för användarkontot hos onlinetjänsten
 • cookies

Data vidarebefordras till den tjänst som du väljer via en säker kanal. Information om hur data behandlas i den tjänst du väljer finns i sekretessmeddelandet för respektive tjänst.

Tjänstens tillgänglighet beror på region och version av den använda programvaran och kan variera beroende på region och version.

För kärnfunktionalitet kan data installeras och laddas ner i Firebase-tjänsten:

 • programpaketsnamn;
 • enhetens språkkod;
 • enhetsmodell;
 • enhetens tidszoninställningar;
 • version av operativsystemet;
 • enhetens språkkod erhållen genom att köra JavaScript-kod i WebView;
 • möjlig unik matchad länk som servern behöver kontrollera innan fingeravtrycksmatchning utförs;
 • Programvaru-ID i Firebase
 • Firebase SDK-version;
 • enhetsskärmens höjd;
 • enhetsskärmens bredd;
 • installationsdatum och tid för programvaran

Data skickas till Firebase via en säker kanal. Information om hur data behandlas i Firebase finns på https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Följande data samlas in och bearbetas i Huawei-tjänsten för att tillhandahålla QR-skannerfunktionen:

 • programpaketsnamn;
 • landskod;
 • enhetstyp;
 • enhetsmodell;
 • ID för objektbehandlingsalgoritm
 • API-namn
 • Tjänst-ID
 • version av operativsystemet;
 • information om radio-/nätverksanslutningen;
 • förfrågan-ID;
 • ID för inbyggd programvara;
 • mobiloperatörskod;
 • formatet på objektet som behandlas;
 • bearbetat bildhistogram
 • datum och tid då begäran startade
 • färg, marginaler och bakgrundsfärg på streckkoden som ska genereras
 • höjd på streckkoden som har genererats
 • bredd på streckkoden som har genererats
 • höjd på streckkoden som ska genereras
 • bredd på streckkoden som ska genereras
 • antal bearbetade objekt
 • längsta bearbetningstid för objekt
 • kortaste bearbetningstid för objekt
 • längd på sträng som används för att generera streckkod
 • version av programvarans komponent;
 • Programvaru-ID
 • antal programfel
 • resultat av programåtgärd;
 • totalt antal slutförda förfrågningar;
 • ID för åtgärden som utförs av användaren i programvaran;
 • total varaktighet av begärd behandling

Databehandling i Huawei-tjänsten utförs över en säker kanal. Databehandling sker i enlighet med Huaweis integritetspolicy som finns på: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.