Par datu sniegšanu (citi reģioni)

2023. gada 28. septembris

ID 167830

Skatiet informāciju par Kaspersky sniegtajiem datiem, izmantojot programmas vecākās versijas.

Dati uzņēmumam Kaspersky tiek nodrošināti, izmantojot Kaspersky programmu 11.100.X.XXX un jaunāku versiju

Kaspersky aizsargā jebkādu informāciju, kas tiek saņemta saskaņā ar likumu un spēkā esošajiem Kaspersky noteikumiem. Dati tiek pārraidīti pa drošu kanālu.

Varat skatīt to datu sarakstu, kas sniegti atbilstoši katrā juridiskajā dokumentā iekļautajiem noteikumiem.

Skatiet galalietotāja licences līgumu, konfidencialitātes politiku vai Kaspersky drošības tīkla pārskatu

Jūs piekrītat sniegt Kaspersky datus ārpus personas datu kategorijas, piekrītot Lietotāja licences līgumam.

 • karodziņš, kas norāda, vai ierīcē ir instalēta Facebook programma;
 • Facebook SDK versija;
 • autorizācijas kods, kas saņemts no identitātes norādītāja
 • piekļuves marķieris, kas saņemts no identitātes nodrošinātāja;
 • identitātes norādītājam nosūtīto datu veids
 • identitātes marķieris, kas saņemts no identitātes norādītāja
 • Tiesību turētāja ID identitātes norādītāja sistēmā
 • identitātes norādītāja vārds
 • URI, kur nosūta identitātes norādītāja atbildi
 • parametri, kas pieprasīti no identitātes norādītāja
 • Tiesību subjekta tīmekļa vietnes lietotāja ID
 • marķiera veids;
 • operētājsistēma;
 • programmatūras ID, kas iegūts no licences;
 • pilna programmatūras versija;
 • vērtība, kas ģenerēta pieprasījuma verifikācijai
 • programmatūras komponenta ID;
 • programmatūras ID;
 • protokola ID.

Lai nodrošinātu Programmatūras pamata funkcionalitāti, tālāk norādītie dati automātiski un regulāri tiks nosūtīti pakalpojumam Huawei Push Kit.

 • AAID (anonīms lietojumprogrammas identifikators)
 • Push marķieris
 • Saistība starp tēmu un abonementu
 • Ieraksts par ziņas piegādi
 • Push marķiera Programmatūras ieraksts
 • rādīšanas, pieskārienu, aizvēršanas darbību apvienošanas žurnāli;
 • Kešatmiņā saglabāto ziņojumu saturs

Dati tiek pārsūtīti uz Huawei Push Kit, izmantojot drošu kanālu. Piekļuvi informācijai un informācijas aizsardzību regulē attiecīgie Huawei Push Kit lietošanas noteikumi.

Lai nodrošinātu Programmatūras pamata funkcionalitāti Samsung ierīcēs, tālāk norādītie dati automātiski un regulāri tiks nosūtīti pakalpojumam SbS Softline.

 • unikāls instalācijas ID;
 • ierīces ID;
 • programmatūras pasūtījuma ID;
 • ierīces modelis;
 • pakalpojuma sniedzējs;

Dati tiek pārsūtīti uz SbS Softline, izmantojot drošu kanālu. Piekļuvi informācijai un tās aizsardzību nosaka privātuma politika. Pilnīgu tās saturu varat atrast un izlasīt šeit: http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy

Sociālā privātuma funkcionalitāte palīdz jums pārvaldīt savus konfidencialitātes iestatījumus trešo pušu pakalpojumos. Šīs funkcionalitātes lietošanas laikā jūsu izvēlētajam pakalpojumam, lai sasniegtu deklarēto mērķi, automātiski un regulāri tiks nosūtīti šādi dati:

 • lietotājvārds
 • lietotāja konta parole tiešsaistes pakalpojumā;
 • sīkdatnes

Dati tiek pārsūtīti uz jūsu izvēlēto pakalpojumu, izmantojot drošu kanālu. Informācija par to, kā dati tiek apstrādāti jūsu izvēlētajā pakalpojumā, ir sniegta attiecīgā pakalpojuma Privātuma paziņojumā.

Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no izmantotās Programmatūras reģiona un versijas un var atšķirties atkarībā no reģiona un versijas.

Lai nodrošinātu pamatfunkcionalitāti, datus var instalēt un lejupielādēt pakalpojumā Firebase.

 • Programmas pakotnes nosaukums
 • ierīces valodas kods;
 • ierīces modelis;
 • ierīces laika joslas iestatījums;
 • operētājsistēmas versija;
 • ierīces valodas kods, kas iegūts, WebView izpildot JavaScript kodu;
 • iespējamā unikālā atbilstošā saite, kas serverim jāpārbauda pirms pirksta nospiedumu atbilstības veikšanas;
 • programmatūras ID pakalpojumā Firebase;
 • Firebase SDK versija;
 • ierīces ekrāna augstums;
 • ierīces ekrāna platums;
 • programmatūras instalēšanas datums un laiks.

Dati tiek pārsūtīti uz Firebase, izmantojot drošu kanālu. Informācija par to, kā dati tiek apstrādāti Firebase, ir publicēta vietnē https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

Lai nodrošinātu QR skenera funkcionalitāti, Huawei pakalpojumā tiks sniegti un apstrādāti šādi dati:

 • Programmas pakotnes nosaukums
 • valsts kods;
 • ierīces veids;
 • ierīces modelis;
 • objekta apstrādes algoritma ID;
 • API nosaukums;
 • Pakalpojuma ID
 • operētājsistēmas versija;
 • informācija par radio/tīkla savienojumu;
 • pieprasījuma ID;
 • aparātprogrammatūras ID;
 • mobilā operatora kods;
 • apstrādājamā objekta formāts;
 • apstrādāta attēla histogramma;
 • datums un laiks, kad pieprasījums sākts;
 • ģenerējamā svītrkoda krāsa, piemales un fona krāsa;
 • ģenerētā svītrkoda augstums;
 • ģenerētā svītrkoda platums;
 • ģenerējamā svītrkoda augstums;
 • ģenerējamā svītrkoda platums;
 • apstrādāto objektu skaits;
 • maksimālais objekta apstrādes ilgums;
 • minimālais objekta apstrādes ilgums;
 • svītrkoda ģenerēšanai izmantotās virknes garums;
 • programmatūras komponenta versija;
 • programmatūras ID;
 • programmas kļūdu skaits;
 • programmatūras darbības rezultāts;
 • kopējais izpildīto pieprasījumu skaits;
 • lietotāja programmatūras ietvaros veiktās darbības ID;
 • kopējais pieprasījumu apstrādes ilgums

Datu apstrāde Huawei pakalpojumā tiek veikta, izmantojot drošu kanālu. Datu apstrāde notiek saskaņā ar Huawei privātuma politiku un ir pieejama: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.