Datalevering under Slutbrugerlicensaftalen

11. oktober 2023

ID 171236

Udvid alle | Skjul alle

Se Betingelser for databehandling i slutbrugerlicensaftalen

De oplysninger, der nævnes i dette afsnit, indeholder ikke personlige data og er nødvendige for anvendelsen af ​​programmet, medmindre andet udtrykkeligt angives.

Ved at acceptere betingelserne i slutbrugerlicensaftalen accepterer du automatisk at indsende oplysningerne til Kaspersky via det installerede program, hvis rettigheder tilhører Kaspersky, med det formål at forbedre kvaliteten af ​​realtidsbeskyttelse og generere de mest hensigtsmæssige informations- og reklametilbud, forbedre softwarens ydeevne og hastighed for identifikation og eliminering af fejl i forbindelse med installationen, fjerne og opdatere softwaren og redegøre for antallet af brugere.

Følgende data behandles under installationen og kørslen af Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d):

Information om brugerens operativsystem (OS): OS-navn, version og build-nummer, OS-opdateringstjenestepakke, OS-fejlkode.

Information om brugerens enhed: anonymiseret IP-adresse; enhedens hardwareformat (virtuel maskine eller fysisk computer).

Information om programmet: program-id, fuld udgave af programmet (major, minor, build, patch), programstatus, dato og tidspunkt for programdatabasens udgivelse, version af programdatabaser, type af den installerede software, flag der indikerer, hvorvidt softwaren er forbundet til webportalen.

Information om installationen: programbuild-id; softwarelokaliseringssprog; tidligere versionsnumre; dato og tid for installation; id på Kaspersky-programmet, hvorfra installationen af Kaspersky Password Manager blev startet; omstændigheder, hvorunder programmet blev installeret; installationstype (første installation eller opdatering); om installationen blev afbrudt manuelt; omstændigheder, hvorunder brugeren gennemførte guiden for første kørsel af programmet; tegn på påbegyndelse af produktinstallation for mobile enheder; visning af meddelelse vedrørende mulig produktinstallation for mobile enheder; installationsstatus for browserudvidelse.

Oplysninger om brugeraftaler: aftalers navn og version; aftalers acceptstatus (accepteret eller afvist).

Information om opdateringen: version af opdateringskomponenten; antal gange opdateringskomponenten er gået ned; opdateringsopgavetype-id; antal gange opdateringskomponenten afsluttede med fejl; opdateringsresultat-id.

Forbindelsesstatus for My Kaspersky-konto (forbundet eller ikke-forbundet).

Information om licensen: licensstatus; licenstype; kilde, hvorfra licensen blev købt; abonnementstype; status for skift til Premium-version; antal skift til premiumudgaven; antal tilbagevenden til den gratis version.

KSN-konfigurationsopdateringsinformation: nuværende konfigurationsidentifikator; konfigurationsopdateringsstatus (gennemført/ikke-gennemført); opdateringsfejlkode.

Information om totrinsgodkendelse: kode fra SMS; "Jeg er ikke en robot"-billed-id; "Jeg er ikke en robot"-billedtype; tegn indsat fra billedet "Jeg er ikke en robot"; godkendelseskontekst og sessions-id.

Oplysninger om boksen: boksens tilgængelighed; fejl, der opstod under oplåsning af lokal boks; hændelse for automatisk udfyldning af en bokspost; fejl, der opstod under oplåsning af cloud-lager; antal poster af hver type, som beskyttes af programmet; version af bokskrypteringsalgoritmen.

Information om synkronisering: seneste synkroniseringsstatus; dato og tidspunkt for seneste synkronisering.

Information om brugerens browsere: browsere, hvori Kaspersky Password Manager-udvidelsen blev installeret; navn på den foretrukne browser på computeren; versioner af browsere i brug.

Information om dataoverførsel: planlagt dataoverførselshyppighed (dagligt, ugentligt eller månedligt); programstatus på tidspunktet for planlagt dataoverførsel (kørende eller ikke-kørende); dato og tidspunkt for planlagt dataoverførsel; dato og tidspunkt for tidligere planlagt dataoverførsel; dato og tidspunkt for den senest udførte dataoverførsel.

Information indsendt med feedback: navn på det domæne, hvor programmet kører; domæner for URL'er indtastet i adresselinjen af brugeren; kommentar i brugerens feedback; problemtype; vurdering (positiv eller negativ).

Oplysninger om brugerens interaktion med programmet: identifikatorer for åbnede vinduer, faner, programballoner; identifikatorer for aktiverede programkontroller; tidspunkt for hændelsen, som vises til brugeren (UTC-standardtid).

Oplysninger om anmodningen om webtjenesten: webadresse, der behandles; http-anmodningsmetode; svarstatus for rettighedshaverens tjeneste; den samlede varighed af anmodningsbehandlingen; DNS-adressen på den webtjeneste, der tilgås; fjernport og IP-adresse for den webtjeneste, der tilgås; information om implementering af webtjeneste-adgangshåndteringen; fejltype for protokolbehandling; fejlkode; metode brugt til godkendelse i softwaren; protokol-id; serveradgangsvarighed.

Anden information: tjenesteattributter for lagrede poster; dokumentkategori; oplysninger om tilføjede PDF-filer; del af SHA-hashen for kontoadgangskoderne; anonymiserede onlineformularer identificeret efter ansøgning; linktype, der klikkes på i programgrænsefladen; liste over id'er for modtagne beskeder; id for det program, der leverer licensen; programfunktionel tilstand; autentificeringstoken i rettighedshaverens tjenester; token-TTL; token-type; kode for fejlkategorien; stien til det objekt, der behandles; linjenummer på kildefilen i undtagelsesbehandleren; teksten i fejlmeddelelsen; unikt anmodnings-id til rettighedshavertjenesterne.

Dine personlige data gemmes lokalt på din computer i mappen %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager under følgende navne:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Data behandlet under installationen og brugen af tidligere versioner af Kaspersky Password Manager

Kaspersky beskytter alle modtagne oplysninger i overensstemmelse med loven og gældende Kaspersky regler. Dataene sendes over en sikker kanal.

Var artiklen hjælpsom?
Hvad kan vi gøre bedre?
Tak for din feedback! Du hjælper os med at blive bedre.
Tak for din feedback! Du hjælper os med at blive bedre.