Andmete edastamine lõppkasutaja litsentsilepingu alusel

11. oktoober 2023

ID 171236

Laienda kõik | Ahenda kõik

Lõppkasutaja litsentsilepingus andmetöötlusega seotud tingimuste vaatamine

Kui pole konkreetselt märgitud teisiti, ei sisalda selles jaotises kirjeldatud teave kasutaja isikuandmeid ning on vajalik rakenduse tööks.

Lõppkasutaja litsentsilepingu tingimustega nõustudes annate ka oma nõusoleku edastada Kasperskyle automaatselt teavet installitud rakenduse kaudu, mille õigused kuuluvad Kasperskyle, et parendada reaalajakaitse kvaliteeti ning genereerida kõige sobivamaid teabe- ja reklaamipakkumisi, parendada tarkvara jõudlust ning installimisega seotud tõrgete tuvastamise ja kõrvaldamise, tarkvara eemaldamise ja uuendamise kiirust, ning loendada kasutajate arvu.

Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d) installimisel ja käitamisel töödeldakse järgmisi andmeid.

Teave kasutaja seadme operatsioonisüsteemi (OS) kohta: OS-i nimi, versioon ja järgu number; OS-i uuenduste hoolduspakett, OS-i veakood.

Teave kasutaja seadme kohta: anonüümitud IP-aadress; seadme riistvara kuju (virtuaalarvuti või füüsiline arvuti).

Teave rakenduse kohta: rakenduse ID; rakenduse täisversioon (põhi- või vaheversioon, järk, paik); rakenduse olek; rakenduse andmebaasi väljaande kuupäev ja kellaaeg; rakenduse andmebaaside versioon, installitud tarkvara tüüp, lipp, mis näitab, kes tarkvara on ühendatud veebiportaaliga.

Teave installi kohta: rakenduse järgu ID; tarkvara lokaliseerimiskeel; eelmise versiooni number; installimise kuupäev ja kellaaeg; selle Kaspersky rakenduse ID, milles Kaspersky Password Manageri installimine käivitati; rakenduse installimise stsenaarium; installimistüüp (algne install või uuendus); kas installimine katkestati käsitsi; stsenaarium, milles kasutaja viis rakenduse esmakäivitusnõustaja lõpule; toote nutiseadmetesse installimise käivitamise märgid; toote võimaliku nutiseadmetesse installimisega seotud teatise kuvamise tõsiasi; brauserilaiendi installimise olek.

Teave kasutajalepingute kohta: lepingute nimi ja versioon; lepingutega nõustumise olek (nõustutud või keeldutud).

Teave uuenduse kohta: uuenduskomponendi versioon; uuenduskomponendi krahhiminekute arv; uuendustoimingu tüübi ID; uuendustoimingu nurjumiste arv; uuendustulemuse ID.

My Kaspersky konto ühenduse olek (ühendatud või mitte).

Teave litsentsi kohta: litsentsi olek; litsentsi tüüp; litsentsi ostmise allikas; tellimuse tüüp; Premium-versioonile ülemineku olek; Premium-versioonile üleminekute arv; tagasi tasuta versioonile minekute arv.

KSN-i konfiguratsiooni uuendamise teave: praeguse konfiguratsiooni identifikaator; konfiguratsiooni uuendusolek (edukas/nurjunud); uuenduse tõrkekood.

Teave kaheastmelise kinnitamise kohta: SMS-iga saadetud kood; robotilõksu „Ma ei ole robot“ pildi ID; robotilõksu „Ma ei ole robot“ pildi tüüp; robotilõksu „Ma ei ole robot“ pildilt sisestatud märgid; autoriseerimise kontekst ja seansi ID.

Teave hoidla kohta: hoidla käideldavus; lokaalse hoidla lukust avamisel ilmnenud tõrked; hoidlakirje automaattäitmise sündmus; pilvsalvestusruumi lukust avamisel ilmnenud tõrked; iga rakenduse kaitstud tüüpi kirjete arv; hoidla krüpteerimisalgoritmi versioon.

Teave sünkroonimise kohta: viimase sünkroonimise olek; viimase sünkroonimise kuupäev ja kellaaeg.

Teave kasutaja brauserite kohta: brauserid, kus Kaspersky Password Manageri laiend on installitud; arvuti vaikebrauseri nimi; kasutatavate brauserite versioonid.

Teave andmeedastuse kohta: plaanilise andmeedastuse sagedus (kord päevas, nädalas või kuus); rakenduse olek plaanilise andmeedastuse ajal (töötab või ei tööta); plaanilise andmeedastuse kuupäev ja kellaaeg; varasema plaanilise andmeedastuse kuupäev ja kellaaeg; viimati tehtud andmeedastuse kuupäev ja kellaaeg.

Tagasiside raames saadetav teave: selle domeeni nimi, kus rakendus töötab; kasutaja poolt aadressiribale sisestatud URL-ide domeenid; kommentaar kasutaja tagasisides; probleemi tüüp; hinnang (positiivne või negatiivne).

Teave selle kohta, kuidas kasutaja rakendust kasutab: avatud akende, vahekaartide, rakenduste jutumullide identifikaatorid; aktiveeritud programmijuhtelementide identifikaatorid; kasutajale kuvatava sündmuse kellaaeg (UTC standardaeg).

Teave veebiteenuse taotluse kohta: töödeldav veebiaadress; http päringu meetod; õiguste valdaja teenuse vastuse olek; taotluse töötlemise kogukestus; kasutatava veebiteenuse DNS-aadress; kasutatava veebiteenuse kaugport ja IP-aadress; teave veebiteenuse juurdepääsuohjuri rakendamise kohta; protokolli töötlemise vea tüüp; veakood; autentimiseks kasutatav meetod tarkvaras; protokolli ID; serveri juurdepääsu kestus.

Muu teave: salvestatud kirjete teenuseatribuudid; dokumendikategooria; teave lisatud PDF-failide kohta; osa kontoparoolide SHA räsist; anonüümitud veebivormid, mille rakendus on tuvastanud; rakenduse liideses klõpsatud lingi tüüp; vastuvõetud sõnumite ID-de loend; litsentsi esitava programmi ID; programmi talitlusrežiim; autentimisluba õiguste valdaja teenustes; TTL luba; loa tüüp; veakategooria kood; tee töödeldava objektini; lähtefaili rea number erandiohjuris; veateate tekst; kordumatu päringu-ID õiguste valdaja teenustele.

Teie isikuandmed talletatakse arvutis kohalikult kaustas %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager järgmiste nimedega:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Kaspersky Password Manageri varasemates versioonides installimise ja töötamise ajal töödeldavad andmed

Kaspersky kaitseb kogu sel viisil saadud teavet seaduste ja kohaldatavate Kaspersky eeskirjade kohaselt. Andmed edastatakse turvalise kanali kaudu.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.