Παροχή δεδομένων υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

11 Οκτωβρίου 2023

ID 171236

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Εμφάνιση των Όρων σχετικά με την Επεξεργασία δεδομένων στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα δεν περιέχουν κανένα από τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εφαρμογής.

Με την αποδοχή των όρων της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, συμφωνείτε να παρέχετε πληροφορίες στην Kaspersky μέσω του εγκατεστημένου λογισμικού, τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην Kaspersky, για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας της προστασίας σε πραγματικό χρόνο και δημιουργίας των καταλληλότερων πληροφοριακών και διαφημιστικών προσφορών· βελτίωσης των επιδόσεων του λογισμικού και της ταχύτητας εντοπισμού και εξάλειψης των σφαλμάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την κατάργηση και την ενημέρωση του λογισμικού· καθώς και καταγραφής του αριθμού των χρηστών.

Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d) πραγματοποιείται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων:

Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη (OS): Όνομα, έκδοση και αριθμός δόμησης· service pack ενημέρωσης του λειτουργικού συστήματος· κωδικός σφάλματος του λειτουργικού συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του χρήστη: ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP· μορφή υλικού συσκευής (εικονική μηχανή ή φυσικός υπολογιστής).

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή: αναγνωριστικό εφαρμογής· πλήρης έκδοση της εφαρμογής (κύρια, δευτερεύουσα, δόμηση, ενημέρωση κώδικα)· κατάσταση εφαρμογής· ημερομηνία και ώρα έκδοσης της βάσης δεδομένων της εφαρμογής· έκδοση βάσεων δεδομένων της εφαρμογής, τύπος του εγκατεστημένου Λογισμικού· σημαία που υποδεικνύει εάν το Λογισμικό έχει συνδεθεί σε Διαδικτυακή Πύλη.

Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση: αναγνωριστικό δόμησης εφαρμογής· γλώσσα τοπικοποίησης λογισμικού· αριθμός προηγούμενης έκδοσης· ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης· αναγνωριστικό της εφαρμογής Kaspersky εντός της οποίας ξεκίνησε η εγκατάσταση του Kaspersky Password Manager· σενάριο εγκατάστασης της εφαρμογής· τύπος εγκατάστασης (αρχική εγκατάσταση ή ενημέρωση)· εάν η εγκατάσταση διακόπηκε με μη αυτόματο τρόπο· σενάριο κατά το οποίο ο χρήστης ολοκλήρωσε τον Οδηγό πρώτης εκτέλεσης της εφαρμογής· ενδείξεις έναρξης της εγκατάστασης προϊόντος για φορητές συσκευές· εμφάνιση ειδοποιήσεων σχετικά με πιθανή εγκατάσταση προϊόντος για φορητές συσκευές· κατάσταση εγκατάστασης επέκτασης προγράμματος περιήγησης.

Πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις χρήστη: όνομα και έκδοση των συμβάσεων· κατάσταση αποδοχής των συμβάσεων (έγινε αποδοχή ή άρνηση).

Πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση: έκδοση του στοιχείου του Προγράμματος ενημέρωσης· αριθμός των φορών που το στοιχείο Προγράμματος ενημέρωσης παρουσίασε σφάλμα· αναγνωριστικό τύπου εργασίας ενημέρωσης· αριθμός των φορών που η εργασία ενημέρωσης τερματίστηκε ανεπιτυχώς· αναγνωριστικό αποτελέσματος ενημέρωσης.

Κατάσταση σύνδεσης στον λογαριασμό My Kaspersky (σε σύνδεση ή όχι).

Πληροφορίες για την άδεια χρήσης: κατάσταση άδειας χρήσης· τύπος άδειας χρήσης· πηγή από την οποία αγοράστηκε η άδεια χρήσης· τύπος συνδρομής· κατάσταση μετάβασης στην έκδοση Premium· αριθμός αλλαγών στην έκδοση Premium· αριθμός επιστροφών στη δωρεάν έκδοση.

Πληροφορίες ενημέρωσης της διαμόρφωσης του KSN: αναγνωριστικό τρέχουσας διαμόρφωσης· κατάσταση ενημέρωσης διαμόρφωσης (επιτυχής/ανεπιτυχής)· κωδικός σφάλματος ενημέρωσης.

Πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση δύο βημάτων: κωδικός από SMS· αναγνωριστικό εικόνας "δεν είμαι ρομπότ"· τύπος εικόνας "δεν είμαι ρομπότ", χαρακτήρες που έχουν εισαχθεί από εικόνα "δεν είμαι ρομπότ", περιβάλλον εξουσιοδότησης και αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας.

Πληροφορίες σχετικά με τον θάλαμο: διαθεσιμότητα θαλάμου· σφάλματα που προέκυψαν κατά το ξεκλείδωμα του τοπικού θαλάμου· συμβάν αυτόματης συμπλήρωσης καταχώρισης θαλάμου· σφάλματα που προέκυψαν κατά το ξεκλείδωμα του χώρου αποθήκευσης στο cloud· αριθμός καταχωρίσεων κάθε τύπου που προστατεύονται από την εφαρμογή· έκδοση του αλγορίθμου κρυπτογράφησης του θαλάμου.

Πληροφορίες σχετικά με τον συγχρονισμό: κατάσταση τελευταίου συγχρονισμού· ημερομηνία και ώρα τελευταίου συγχρονισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης του χρήστη: προγράμματα περιήγησης στα οποία έχει εγκατασταθεί η επέκταση Kaspersky Password Manager· όνομα του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης στον υπολογιστή· εκδόσεις χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων περιήγησης.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων: προγραμματισμένη συχνότητα μεταφοράς δεδομένων (ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία)· κατάσταση εφαρμογής κατά τη στιγμή της προγραμματισμένης μεταφοράς δεδομένων (εκτελούμενη ή μη εκτελούμενη)· ημερομηνία και ώρα της προγραμματισμένης μεταφοράς δεδομένων· ημερομηνία και ώρα της εκ των προτέρων προγραμματισμένης μεταφοράς δεδομένων· ημερομηνία και ώρα της τελευταίας μεταφοράς δεδομένων που πραγματοποιήθηκε.

Αποστολή πληροφοριών με σχόλια: όνομα του τομέα στον οποίο εκτελείται η εφαρμογή· τομείς των URL που εισάγονται στη γραμμή διευθύνσεων από τον χρήστη· παρατηρήσεις στα σχόλια του χρήστη· τύπος θέματος· χαρακτηρισμός (θετικός ή αρνητικός).

Στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή: αναγνωριστικά για τα ανοιγμένα παράθυρα, τις καρτέλες και τα συννεφάκια εφαρμογών· αναγνωριστικά ενεργοποιημένων στοιχείων ελέγχου προγράμματος· ώρα του συμβάντος που εμφανίστηκε στον χρήστη (τυπική ώρα UTC).

Πληροφορίες σχετικά με το αίτημα υπηρεσίας Web: διεύθυνση Web υπό επεξεργασία· μέθοδος αιτήματος http· κατάσταση απόκρισης της υπηρεσίας του Κατόχου δικαιωμάτων· συνολική διάρκεια επεξεργασίας αιτήματος· διεύθυνση DNS της υπηρεσίας Web που προσπελάζεται· απομακρυσμένη θύρα και διεύθυνση IP της υπηρεσίας Web που προσπελάζεται· πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης πρόσβασης της υπηρεσίας Web· τύπος σφάλματος επεξεργασίας πρωτοκόλλου· κωδικός σφάλματος· μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας στο Λογισμικό· αναγνωριστικό πρωτοκόλλου διάρκεια πρόσβασης διακομιστή.

Άλλες πληροφορίες: χαρακτηριστικά υπηρεσίας αποθηκευμένων καταχωρίσεων· κατηγορία εγγράφων· πληροφορίες σχετικά με προστεθέντα αρχεία PDF· μέρος του κατακερματισμού SHA των κωδικών πρόσβασης λογαριασμών· ανωνυμοποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες με προσδιορισμό ανά εφαρμογή· τύπος συνδέσμου στον οποίο έγινε κλικ στο περιβάλλον της εφαρμογής· λίστα αναγνωριστικών των ληφθέντων μηνυμάτων· αναγνωριστικό του προγράμματος που παρέχει την άδεια χρήσης· λειτουργική κατάσταση προγράμματος· διακριτικό ελέγχου ταυτότητας στις υπηρεσίες του Κατόχου δικαιωμάτων· διακριτικό TTL· τύπος διακριτικού· κωδικός της κατηγορίας σφάλματος· διαδρομή προς το αντικείμενο υπό επεξεργασία· αριθμός γραμμής του πηγαίου αρχείου στον χειρισμό εξαιρέσεων· κείμενο του μηνύματος σφάλματος· μοναδικό αναγνωριστικό αιτήματος προς τις υπηρεσίες του Κατόχου δικαιωμάτων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας, στον φάκελο %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager, με τα ακόλουθα ονόματα:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία παλαιότερων εκδόσεων του Kaspersky Password Manager

Η Kaspersky προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει κατ’ αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με τον νόμο και τους ισχύοντες κανόνες της Kaspersky. Τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω ασφαλούς καναλιού.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.