Przekazywanie danych zgodnie z Umową licencyjną

11 października 2023

ID 171236

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Wyświetl Warunki dotyczące przetwarzania danych oraz Umowę licencyjną

Dopóki nie określono inaczej, informacje wspomniane w tej sekcji nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika i są niezbędne do działania aplikacji.

Akceptując warunki Umowy licencyjnej, wyrażasz zgodę na automatyczne wysyłanie do Kaspersky informacji za pośrednictwem zainstalowanej aplikacji, prawa do której należą do Kaspersky, w celu zwiększenia jakości ochrony w czasie rzeczywistym i wygenerowania najbardziej odpowiednich ofert informacyjnych i reklamowych, udoskonalenia działania oprogramowania oraz zwiększenia szybkości identyfikacji i eliminacji błędów związanych z instalacją, dezinstalacją i aktualizacją oprogramowania.

Następujące dane są przetwarzane podczas instalacji i działania Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d):

Informacje o systemie operacyjnym użytkownika: nazwa systemu operacyjnego, wersja i numer kompilacji; pakiet service pack aktualizacji systemu operacyjnego, kod błędu systemu operacyjnego.

Informacje o urządzeniu użytkownika: zamaskowany adres IP; format sprzętowy urządzenia (maszyna wirtualna lub komputer fizyczny).

Informacje o aplikacji: ID aplikacji; pełna wersja aplikacji (główna, pomocnicza, kompilacja, poprawka); stan aplikacji; data i godzina publikacji baz danych aplikacji; wersja baz danych aplikacji, typ zainstalowanego Oprogramowania: flaga wskazująca, czy oprogramowanie jest połączone z portalem internetowym.

Informacje o instalacji: ID kompilacji aplikacji; wersja językowa oprogramowania; numer poprzedniej wersji; data i godzina instalacji; ID aplikacji Kaspersky, w obrębie której uruchomiono instalację Kaspersky Password Manager; scenariusz, w którym aplikacja została zainstalowana; typ instalacji (wstępna instalacja lub aktualizacja); czy instalacja została ręcznie przerwana; scenariusz, w którym użytkownik zakończył działanie Kreatora pierwszego uruchomienia; oznaki inicjowania instalacji produktu dla urządzeń mobilnych; fakt wyświetlania powiadomienia dotyczącego możliwej instalacji produktu dla urządzeń mobilnych; stan instalacji rozszerzenia przeglądarki.

Informacje o umowach użytkownika: nazwa i wersja umów; stan zaakceptowania umów (zaakceptowana lub odrzucona).

Informacje o aktualizacji: wersja komponentu Aktualizacja; liczba awarii komponentu Aktualizacja; ID typu zadania aktualizacji; liczba niepomyślnych zakończeń zadania aktualizacji; ID wyniku aktualizacji.

Stan połączenia z kontem My Kaspersky (połączono lub nie).

Informacje o licencji: stan licencji; typ licencji; źródło, z którego zakupiono licencję; typ subskrypcji; przełączanie do stanu wersji Premium; liczba przełączeń do wersji premium; liczba powrotów do wersji bezpłatnej.

Informacje o aktualizacji konfiguracji KSN: identyfikator bieżącej konfiguracji; stan aktualizacji konfiguracji (pomyślna/niepomyślna); kod błędu aktualizacji.

Informacje o weryfikacji dwuetapowej: kod z wiadomości SMS; ID obrazka „Nie jestem robotem”; typ obrazka „Nie jestem robotem”; znaki wprowadzone z obrazka „Nie jestem robotem”; kontekst autoryzacji i ID sesji.

Informacje o magazynie: dostępność magazynu; błędy, które wystąpiły podczas odblokowywania lokalnego magazynu; zdarzenie automatycznego uzupełnienia wpisu w magazynie; błędy, które wystąpiły podczas odblokowywania magazynu w chmurze; liczba wpisów każdego typu chronionego przez aplikację; wersja algorytmu szyfrowania magazynu.

Informacje o synchronizacji: stan ostatniej synchronizacji; data i godzina ostatniej synchronizacji.

Informacje o przeglądarkach użytkownika: przeglądarki, w których zainstalowano rozszerzenie Kaspersky Password Manager; nazwa domyślnej przeglądarki na komputerze; wersje używanych przeglądarek.

Informacje o przesyłaniu danych: częstotliwość zaplanowanego przesyłania danych (codziennie, co tydzień lub co miesiąc); stan aplikacji w momencie zaplanowanego przesyłania danych (uruchomione lub nieuruchomione); data i godzina zaplanowanego przesyłania danych; data i godzina wcześniej zaplanowanego przesyłania danych; data i godzina ostatnio przeprowadzonego przesyłania danych.

Informacje wysyłane z opinią: nazwa domeny, w której uruchomiona jest aplikacja; domeny adresów internetowych wprowadzanych w pasku adresu przez użytkownika; komentarz w opinii użytkownika; typ problemu; ocena (pozytywna lub negatywna).

Informacje o interakcji użytkownika z aplikacją: identyfikatory otwartych okien, zakładek, dymków informacyjnych aplikacji; identyfikatory aktywowanych kontrolek programu; godzina wystąpienia zdarzenia, wyświetlona użytkownikowi (standardowy czasowy UTC).

Informacje o żądaniu usługi sieciowej: przetwarzany adres internetowy; metoda żądania http; stan odpowiedzi usługi Posiadacza praw; całkowity czas trwania przetwarzania żądania; adres DNS usługi sieciowej, do której uzyskiwany jest dostęp, zdalny port i adres IP usługi sieciowej, do której uzyskiwany jest dostęp; informacje o implementacji procedury obsługi dostępu do usługi sieciowej; typ błędu przetwarzania protokołu; kod błędu; metoda użyta do autoryzacji w Oprogramowaniu; identyfikator protokołu; czas trwania dostępu do serwera.

Inne informacje: atrybuty usługi przechowywanych wpisów; kategoria dokumentu; informacje o dodanych plikach PDF; część sumy kontrolnej SHA haseł do konta; anonimowe formularze online zidentyfikowane przez aplikację; typ odnośnika klikniętego w interfejsie aplikacji; lista identyfikatorów otrzymanych wiadomości; identyfikator programu, który zawiera licencję; tryb funkcjonalny programu; token uwierzytelniania w usługach Posiadacza praw; TTL tokena; typ tokena; kod kategorii błędu; ścieżka do przetwarzanego obiektu; numer wiersza pliku źródłowego w procedurze obsługi wyjątku; treść wiadomości o błędzie; unikatowy identyfikator żądania do usług Posiadacza praw.

Twoje dane osobowe przechowywane są lokalnie na Twoim komputerze, w folderze %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager w plikach o następujących nazwach:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Dane przetwarzane podczas instalacji i działania we wcześniejszych wersjach Kaspersky Password Manager

Kaspersky chroni wszystkie informacje otrzymane zgodnie z prawem i zasadami Kaspersky. Dane są przesyłane poprzez bezpieczny kanał.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.