Obezbeđivanje podataka u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom

11. oktobar 2023.

ID 171236

Proširi sve | Skupi sve

Prikaz uslova u vezi sa obradom podataka u Ugovoru o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Ukoliko nije izričito naznačeno drugačije, informacije pomenute u ovom odeljku ne sadrže lične podatke korisnika i potrebne su za rad aplikacije.

Prihvatanjem uslova Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, slažete se da automatski prosledite određene informacije kompaniji Kaspersky putem instalirane aplikacije, prava kojima pripada kompaniji Kaspersky, u svrhu poboljšanja kvaliteta zaštite u realnom vremenu i pravljenja najpogodnijih informativnih i reklamnih ponuda; poboljšanje performansi softvera i brzina identifikacije i eliminisanje grešaka povezanih sa instalacijom, uklanjanjem i ažuriranjem softvera; računajući broj korisnika.

Sledeći podaci se obrađuju tokom instalacije i rada Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d):

Informacije o operativnom sistemu korisnika (OS): OS naziv, verzija i broj izdanja; OS ažuriranje servisnog paketa, OS kôd greške.

Informacije o korisničkom uređaju: anonimizirana IP adresa; format hardvera uređaja (virtuelna mašina ili fizički računar).

Informacije o aplikaciji: ID aplikacije; potpuna verzija aplikacije (glavna, sporedna, izdanje, zakrpa); status aplikacije; datum i vreme izdavanja baze podataka aplikacije; verzija baza podataka aplikacije, tip instaliranog Softvera, zastava koja označava da li je softver povezan na Web portal.

Informacije o instalaciji: ID verzije aplikacije; jezik za lokalizacije softvera; broj prethodne verzije; datum i vreme instalacije; ID Kaspersky aplikacije u okviru koje je započeta instalacija Kaspersky Password Manager aplikacije; scenario u kojem je aplikacija instalirana; tip instalacije (početna instalacija ili ažuriranje); da li je instalacija ručno prekinuta; scenario u kome je korisnik završio Čarobnjak za prvo pokretanje aplikacije; znaci početka instalacije proizvoda za mobilne uređaje; činjenica prikaza obaveštenja o mogućoj instalaciji proizvoda za mobilne uređaje; status instalacije proširenja pregledača.

Informacije o korisničkim ugovorima: ime i verzija ugovora; status prihvatanja ugovora (prihvaćen ili odbijen).

Informacije o ispravki: verzija komponente za ažuriranje; broj koliko puta se komponenta ažuriranja srušila; ID tipa zadatka ažuriranja; broj koliko puta zadatak ažuriranja nije uspešno završen; ID rezultata ažuriranja.

Status povezivanja My Kaspersky naloga (povezan ili ne).

Informacije o licenci: status licence; tip licence; izvor od koga je licenca kupljena; tip pretplate; status prelaska na Premium verziju; broj prelazaka na Premium verziju; broj vraćanja na besplatnu verziju.

Informacije o ažuriranju KSN konfiguracije: trenutni identifikator konfiguracije; status ažuriranja konfiguracije (uspešno/neuspešno); kôd greške ažuriranja.

Informacije o proveri u dva koraka: kôd iz SMS poruke; ID slike „Nisam robot“; tip slike „Nisam robot“; uneseni znakovi sa slike „Nisam robot“; kontekst autorizacije i ID sesije.

Informacije o sefu: dostupnost sefa; greške do kojih je došlo tokom otključavanja lokalnog sefa; događaj automatskog popunjavanja zapisa iz sefa; greške do kojih je došlo tokom otključavanja Internet skladišta; broj zapisa svakog tipa zaštićenog aplikacijom; verzija algoritma šifrovanja sefa.

Informacije o sinhronizaciji: status poslednje sinhronizacije; datum i vreme poslednje sinhronizacije.

Informacije o pregledačima korisnika: pregledači u kojima je instalirano proširenje Kaspersky Password Manager; naziv podrazumevanog pregledača na računaru; verzije pregledača koje se koriste.

Informacije o prenosu podataka: učestalost planiranog prenosa podataka (dnevno, nedeljno ili mesečno); status aplikacije u vreme planiranog prenosa podataka (pokrenuto ili nije pokrenuto); datum i vreme planiranog prenosa podataka; datum i vreme prethodno planiranog prenosa podataka; datum i vreme poslednjeg prenosa podataka.

Informacije koje se šalju sa povratnim informacijama: ime domena u kojem je aplikacija pokrenuta; domeni URL adresa koje je korisnik uneo na traci adrese; komentar u povratnim informacijama korisnika; tip problema; ocena (pozitivna ili negativna).

Informacije o interakciji korisnika sa aplikacijom: identifikatori otvorenih prozora, kartica, balona (saveta) u aplikaciji; identifikatori aktiviranih kontrola programa; vreme prikazanog događaja korisniku (UTC standardno vreme).

Informacije o zahtevu za Web uslugom: Web adresa koja se obrađuje; način na koji se zahteva http; status odgovora Nosioca prava usluge; ukupno trajanje obrade zahteva; DNS adresa Web usluge kojoj se pristupa; daljinski priključak i IP adresa Web usluge kojoj se pristupa; informacije o implementaciji rukovaoca pristupom Web usluzi; tip greške obrade protokola; kôd greške; način na koji se vrši provera identiteta u Softveru; ID protokola; trajanje pristupa serveru.

Druge informacije: atributi usluge uskladištenih zapisa; kategorija dokumenta; informacije o dodatim PDF datotekama; deo SHA heša lozinke naloga; anonimizirani Internet obrasci koje je prepoznala aplikacija; tip veze na koju se klikne u interfejsu aplikacije; lista ID oznaka primljenih poruka; ID programa koji obezbeđuje licencu; režim u kom radi program; token potvrde identiteta u uslugama Nosioca prava; TTL token; tip tokena; kôd kategorije greške; putanja do objekta koji se obrađuje; broj reda izvorne datoteke u rukovaocu izuzecima; tekst poruke o grešci; jedinstveni ID zahteva u uslugama Nosioca prava.

Vaši lični podaci se čuvaju lokalno na vašem računaru u fascikli %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager pod sledećim nazivima:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Podaci obrađeni tokom instalacije i performanse u starijim verzijama Kaspersky Password Manager aplikacije

Kaspersky štiti informacije koje su dobijene u skladu sa važećim zakonom i pravilima kompanije Kaspersky. Podaci su poslati putem bezbednog kanala.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.