Datalevering under lisensavtalen for sluttbrukere

11. oktober 2023

ID 171236

Vis alt | Skjul alt

Vis betingelsene for databehandling i lisensavtalen for sluttbrukere

Så fremt ikke noe annet er oppgitt, inneholder ikke informasjonen nevnt i denne delen noen personlige data og trengs for at programmet skal kunne kjøre.

Ved å godta vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, godtar du å sende informasjon til Kaspersky automatisk gjennom den installerte programvaren, hvis rettigheter tilhører Kaspersky, for å forbedre kvaliteten på sanntidsbeskyttelse og generere de mest hensiktsmessige informasjons- og annonseringstilbudene, forbedre ytelsen til programvaren og hastigheten ved identifisering og fjerning av feil knyttet til installasjon, fjerning og oppdatering av programvaren og for å gjøre rede for antall brukere.

Følgende data behandles under installasjon og bruk av Kaspersky Password Manager 9.0.2.XXXX(d):

Informasjon om brukerens operativsystem (OS): Operativsystemets navn, versjons- og buildnummer, operativsystemets Service Pack-oppdatering, OS-feilkode.

Informasjon om brukerens enhet: anonymisert IP-adresse, enhetens maskinvareformat (virtuell maskin eller fysisk datamaskin).

Informasjon om programmet: program-ID, den fulle versjonen av programmet (større, mindre, versjon, oppdatering), programmets status, datoen og klokkeslettet da programdatabasen ble utgitt, versjon av programdatabaser, typen installert programvare, flagg som viser om programmet er tilkoblet nettportalen.

Informasjon om installasjonen: programmets build-ID; programvarens lokaliseringsspråk, forrige versjonnummer, dato og klokkeslett for installasjon, ID-en til Kaspersky installasjonen av Kaspersky Password Manager ble startet i, scenariet programmet ble installert i, installasjonstype (første installasjon eller oppdatering), hvorvidt installasjonen ble avbrutt manuelt, scenariet brukeren fullførte første kjøring av veiviseren i, tegn på start av produktinstallasjon for mobile enheter, varsling om mulig produktinstallasjon for mobile enheter, status på installering av nettleserutvidelser.

Informasjon om brukeravtaler: avtalenes navn og versjon, avtalenes godkjennelsesstatus (godtatt eller avslått).

Informasjon om oppdateringen: versjonen til Updater-komponenten, antall ganger Updater-komponenten har krasjet, oppdateringsoppgavens type-ID, antall ganger oppdateringsoppgaven mislyktes, oppdateringsresultat-ID.

My Kaspersky-kontoens tilkoblingsstatus (koblet til eller ikke).

Informasjon om lisensen: lisensstatus, lisenstype, kilden lisensen ble kjøpt fra, abonnementstype, status på endring til Premium-versjon, antall bytter til premium-versjonen, antall bytter tilbake til gratisversjonen.

Informasjon om oppdatering av KSN-konfigurasjonen: gjeldende konfigurasjonsidentifikator, resultat av konfigurasjonsoppdatering (vellykket/mislykket), oppdateringsfeilkode.

Informasjon om totrinnsverifisering: kode fra SMS, bildetype for «Jeg er ikke en robot», tegn skrevet inn fra «Jeg er ikke en robot»-bilde, autorisasjonskontekst og økt-ID.

Informasjon om hvelvet: Hvelvtilgjengelighet; feil som oppstod under opplåsing av lokalt hvelv; hendelse for autofyll av en hvelvoppføring; feil som oppstod under opplåsing skylagring; antall oppføringer for hver type som er beskyttet av programmet; versjon av hvelvkrypteringsalgoritmen.

Informasjon om synkronisering: siste synkroniseringsdato, dato og klokkeslett for siste synkronisering.

Informasjon om brukerens nettlesere: Nettlesere som Kaspersky Password Manager-utvidelsen ble installert i, navnet på nettleseren som brukes som standard på datamaskinen, versjonene til nettleserne som brukes.

Informasjon om dataoverføring: planlagt dataoverføringsfrekvens (daglig, ukentlig eller månedlig), programmets status på klokkeslettet for planlagt dataoverføring (kjører eller kjører ikke), dato og klokkeslett for planlagt dataoverføring, dato og klokkeslett da data sist ble overført.

Informasjon sendt med tilbakemelding: navnet til domenet programmet kjører i, domenene til nettadresser lagt inn i adresselinjen av brukeren, kommentar i brukerens tilbakemelding, problemtype, rangering (positiv eller negativ).

Informasjon om brukerens samhandling med programmet: Identifikatorer for åpnede vinduer, faner, programballonger; identifikatorer for aktiverte programkontroller; tidspunkt for oppstått hendelse vist til brukeren (UTC standard tid).

Informasjon om nettjenesteforespørselen: nettadressen som behandles, http-forespørselsmetode, svarstatus for rettighetshaverens tjeneste, total varighet for behandling av forespørsel, DNS-adressen til nettjenesten som åpnes, ekstern port og IP-adresse for nettjenesten som åpnes, informasjon om implementering av nettjenestens tilgangsbehandlingsprogram, type feil under protokollbehandling, feilkode, metode som brukes for autentisering i programvaren, protokoll ID, varigheten av servertilgang.

Annen informasjon: tjenesteegenskapene til lagrede oppføringer, dokumentkategori, informasjon om tillagte PDF-filer, del av SHA-hash for kontoens passord, anonymiserte nettskjemaer identifisert av programmet, type lenke klikket på i programgrensesnittet, liste over ID-er for mottatte meldinger, ID for programmet som gir lisensen, funksjonell programmodus, autentiseringstoken i rettighetsinnehaverens tjenester; token-TTL, type token, kode for feilkategorien, banen til objektet som behandles; linjenummeret til kildefilen i unntaksbehandleren, teksten i feilmeldingen, unik forespørsel-ID til rettighetshaverens tjenester.

Dine personlige data lagres lokalt i mappen %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager på datamaskinen under følgende navn:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Data behandlet under installasjon og ytelse i tidligere versjoner av Kaspersky Password Manager

Kaspersky beskytter all informasjon som mottas i henhold til loven og gjeldende Kaspersky-regler. Dataene sendes over en sikker kanal.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.