Tietojen toimittaminen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaan

11. lokakuuta 2023

ID 171236

Laajenna kaikki | Pienennä kaikki

Lue tietojen käsittelyä koskevat ehdot loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksesta

Ellei erikseen toisin ilmoiteta, tässä osiossa mainitut tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja, ja niitä tarvitaan sovelluksen toimintaan.

Hyväksymällä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen ehdot suostut toimittamaan automaattisesti Kasperskyyn tietoja asennetun sovelluksen kautta (jonka oikeudet kuuluvat Kasperskyyn) reaaliaikaisen suojauksen laadun parantamiseksi ja sopivimpien tieto- ja mainostarjousten luomiseksi, ohjelmiston suorituskyvyn ja asennukseen, poistamiseen ja päivitykseen liittyvien virheiden eliminointi- ja korjaamisnopeuden parantamiseksi sekä käyttäjämäärien laskemista varten.

Seuraavia tietoja käsitellään Kaspersky Password Managerin version 9.0.2.XXXX(d) asennuksen ja käytön aikana:

Tiedot käyttäjän käyttöjärjestelmästä (OS): käyttöjärjestelmän nimi, versio ja koontiversion numero; käyttöjärjestelmän päivityksen Service Pack, käyttöjärjestelmän virhekoodi.

Tiedot käyttäjän laitteesta: anonymisoitu IP-osoite; laitteen laitteistomuoto (virtuaalinen kone tai fyysinen tietokone).

Tiedot sovelluksesta: sovellustunnus; sovelluksen koko versio (suuri, pieni, koontiversio, korjauspäivitys); sovelluksen tila; sovellustietokannan julkaisupäivämäärä ja -aika; sovellustietokannan versio, asennetun ohjelmiston tyyppi ja merkintä siitä, onko ohjelmisto yhdistetty verkkoportaaliin.

Tiedot asennuksesta: sovelluksen koontiversiotunnus; ohjelmiston lokalisointikieli; edellinen versionumero; asennuksen aika ja päivämäärä; sen Kaspersky-sovelluksen tunnus, josta Kaspersky Password Managerin asennus on käynnistetty; skenaario, jossa sovellus on asennettu; asennuksen tyyppi (ensimmäinen asennus tai päivitys); tieto siitä, onko asennus keskeytetty manuaalisesti; skenaario, jossa käyttäjä suoritti sovelluksen ensimmäisen käyttökerran ohjatun toiminnon; merkkejä tuotteen asennuksen aloituksesta mobiililaitteisiin; ilmoitusnäytön tieto koskien mahdollista tuotteen asennusta mobiililaitteisiin; selainlaajennuksen asennuksen tila.

Tiedot käyttäjäsopimuksista: sopimusten nimi ja versio; sopimusten hyväksynnän tila (hyväksytty tai hylätty).

Tiedot päivityksestä: päivitysohjelmakomponentin versio; päivityskomponentin kaatumiskertojen määrä; päivitystehtävätyypin tunnus; päivitystehtävän epäonnistumisten määrä; päivityslopputuloksen tunnus.

My Kaspersky -tilin yhteystila (yhdistetty tai ei yhdistetty).

Tiedot käyttöoikeudesta: käyttöoikeuden tila; käyttöoikeuden tyyppi; lähde, josta käyttöoikeus on ostettu; tilauksen tyyppi; Premium-versioon vaihdon tila; Premium-versioon vaihtamisten määrä; maksuttomaan versioon vaihtamisten määrä.

KSN-määrityspäivityksen tiedot: nykyisen määrityksen tunniste; määrityksen päivitystila (onnistui/epäonnistui); päivityksen virhekoodi.

Kaksivaiheisen vahvistuksen tiedot: tekstiviestin koodi; ”En ole robotti” -kuvan tunnus; ”En ole robotti” -kuvan tyyppi; ”En ole robotti” -kuvasta syötetyt merkit; valtuutuskonteksti ja istunnon tunnus.

Tiedot säilöstä: tieto siitä, onko säilö käytettävissä; virheet, jotka tapahtuivat paikallisen säilön lukituksen avaamisen yhteydessä; säilömerkinnän automaattiset täyttötapahtumat; virheet, jotka tapahtuivat pilvitallennustilan lukituksen avaamisen yhteydessä; sovelluksen suojaamien erityyppisten merkintöjen lukumäärät; säilön salausalgoritmin versio.

Tiedot synkronoinnista: edellinen synkronointitila; edellisen synkronoinnin päivämäärä ja aika.

Tiedot käyttäjän selaimista: selaimet, joihin Kaspersky Password Manager -laajennus on asennettu; tietokoneen oletusselaimen nimi; käyttävien selainten versiot.

Tiedot tiedonsiirrosta: suunniteltu tiedonsiirtotiheys (päivittäin, viikoittain tai kuukausittain); sovelluksen tila suunnitellun tiedonsiirron aikana (käynnissä tai ei käynnissä); suunnitellun tiedonsiirron päivämäärä ja aika; aiemmin suunnitellun tiedonsiirron päivämäärä ja aika; viimeisimmän suoritetun tiedonsiirron päivämäärä ja aika.

Palautteen mukana lähetetyt tiedot: verkkotunnuksen nimi, jolla sovellus toimii; käyttäjän osoitekenttään syöttämien URL-osoitteiden verkkotunnukset; kommentti käyttäjän palautteessa; ongelmatyyppi; arvio (positiivinen tai negatiivinen).

Tiedot siitä, miten käyttäjä on käyttänyt sovellusta: avattujen ikkunoiden, välilehtien ja sovellusselitteiden tunnisteet; aktivoitujen ohjelman säätimien tunnisteet; käyttäjälle näytetty tapahtuman tapahtuma-aika (UTC).

Tiedot verkkopalvelupyynnöstä: käsiteltävä verkko-osoite; http-pyyntömenetelmä; Oikeudenhaltijan palvelun vastauksen tila; pyynnön käsittelyn kokonaiskesto; verkkopalvelun käytön DNS-osoite; verkkopalvelun käytön etäportti ja IP-osoite; tietoja verkkopalvelun käytön käsittelijän toteutuksesta; protokollan käsittelyn virhetyyppi; virhekoodi; Ohjelmistossa todennukseen käytettävä menetelmä; protokollatunnus; palvelinkäytön kesto.

Muita tietoja: tallennettujen merkintöjen palveluominaisuudet; tiedostoluokka; lisättyjen PDF-tiedostojen tiedot; tilin salasanojen SHA-hajautusalgoritmin osa; sovelluksen tunnistamat nimettömiksi tehdyt verkkolomakkeet; sovelluksen liittymässä napsautetun linkin tyyppi; vastaanotettujen viestien tunnusten luettelo; käyttöoikeuden toimittavan ohjelman tunnus; ohjelman toimintatila; Oikeudenhaltijan palveluiden todennuksen tunnussanoma; tunnussanoman elinaika; tunnussanoman tyyppi; virheluokan koodi; käsiteltävän objektin polku; lähdetiedoston rivinumero poikkeuskäsittelijässä; virhesanoman teksti; Oikeudenhaltijan palveluiden yksilöllinen pyynnön tunnus.

Henkilökohtaiset tietosi tallennetaan paikallisesti tietokoneellesi kansioon %SYSTEMDRIVE%\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Kaspersky Lab\Kaspersky Password Manager seuraavien nimien alle:

  • storage.kvdb
  • kpm_vault.edb

Kaspersky Password Managerin aiempien versioiden asennuksessa ja käytössä käsitellyt tiedot

Kaspersky suojaa kaikkea tällä tavoin vastaanotettua tietoa lain ja asianmukaisten Kasperskyn sääntöjen mukaan. Tiedot lähetetään turvallisen kanavan kautta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Mitä voisimme tehdä paremmin?
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.
Kiitos palautteesta! Autat meitä kehittymään.