Kuidas lubada nõrkade seadete kontrollimist

3. oktoober 2023

ID 139723

Nõrkade seadete kontrollimise lubamiseks tehke järgmist.

  1. Avage rakenduse peaaken.
  2. Klõpsake põhiakna allservas nuppu Seadete nupp.

    Avatakse aken Seaded.

  3. Avage jaotis Turvaseaded.
  4. Klõpsake plokki Nõrkade seadete kontroll.
  5. Aknas Nõrkade seadete kontrolli seaded seadke lüliti Nõrkade seadete kontroll asendisse Sees.

Rakendus otsib operatsioonisüsteemi nõrku seadeid ja näitab nende kohta teateid.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.