Cách bật Quét các thiết lập yếu

3 Tháng Mười, 2023

ID 139723

Để bật Quét các thiết lập yếu:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Vào mục Thiết lập bảo mật.
  4. Nhấn vào mục Quét các thiết lập yếu.
  5. Trong cửa sổ Thiết lập Quét các thiết lập yếu, hãy chuyển nút bật/tắt Quét các thiết lập yếu thành Bật.

Ứng dụng sẽ quét để tìm các thiết lập yếu của hệ điều hành và hiển thị các thông báo về chúng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.