Kako da omogućite analiziranje loše konfigurisanih postavki

3. oktobar 2023.

ID 139723

Da biste omogućili analiziranje loše konfigurisanih postavki:

  1. Otvorite glavni prozor aplikacije.
  2. Kliknite na Dugme Postavke u donjem delu glavnog prozora.

    Ovim se otvara prozor Postavke.

  3. Pođite do odeljka Postavke bezbednosti.
  4. Kliknite na pododeljak Analiziranje loše konfigurisanih postavki.
  5. U prozoru Postavke analiziranja loše konfigurisanih postavki, postavite taster Analiziranje loše konfigurisanih postavki na Uključeno.

Aplikacija će analizirati loše konfigurisane postavke operativnog sistema i prikazivati obaveštenja u vezi sa njima.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.