Az alkalmazás telepítése

2024. február 14.

ID 123468

A Kaspersky Endpoint Security telepíthető a parancssorból, a következő módon egyikében:

 • Interaktív módban az Alkalmazástelepítő varázslóval.
 • Csendes módban. A telepítés csendes módban való elindítását követően a felhasználónak nem szükséges beavatkoznia a telepítési folyamatba. Az alkalmazás csendes módban történő telepítéséhez használja a /s és /qn kulcsokat.

  Mielőtt csendes módban telepítené az alkalmazást, nyissa meg és olvassa el a Végfelhasználói Licencszerződést és az Adatvédelmi szabályzat szövegét. A Végfelhasználói Licencszerződés és az Adatvédelmi szabályzat szövege a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletben található. Csak akkor folytathatja az alkalmazás telepítését, ha elolvasta és elfogadta a Végfelhasználói Licencszerződés rendeleteit és fejezeteit, valamint megértette és beleegyezik az adatai feldolgozásába és továbbításába (köztük harmadik félnek számító országokba), melyek az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történnek, továbbá akkor, ha alaposan elolvasta és megértette az Adatvédelmi szabályzatot. Ha nem fogadja el a Végfelhasználói Licencszerződés és az Adatvédelmi szabályzat rendeleteit és feltételeit, akkor ne telepítse vagy használja a Kaspersky Endpoint Security alkalmazást.

Megtekintheti az alkalmazás telepítéséhez tartozó parancsok listáját, ha végrehajtja a /h parancsot. Ha segítségre van szüksége a telepítés parancs szintaxisával kapcsolatban, írja be a setup_kes.exe /h parancsot. Ennek eredményeképpen a telepítő megjelenít egy ablakot a parancsbeállítások leírásával (lásd a lenti ábrát).

Elemleírás ablak, amely ismerteti az alkalmazás parancssoron keresztüli telepítésének beállításait.

A telepítési parancsbeállítások leírása

Az alkalmazás telepítéséhez vagy az alkalmazás korábbi verziójára való frissítéshez:

 1. Futtassa az értelmező parancssort (cmd.exe) rendszergazdaként.
 2. Lépjen abba a mappába, ahol a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagja telepítve van.
 3. Futtassa a következő parancsot:

  setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 [/pKSN=1|0] [/pALLOWREBOOT=1] [/pSKIPPRODUCTCHECK=1] [/pSKIPPRODUCTUNINSTALL=1] [/pKLLOGIN=<user name> /pKLPASSWD=<password> /pKLPASSWDAREA=<password scope>] [/pENABLETRACES=1|0 /pTRACESLEVEL=<tracing level>] [/s]

  vagy

  msiexec /i <distribution kit name> EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 [KSN=1|0] [ALLOWREBOOT=1] [SKIPPRODUCTCHECK=1] [KLLOGIN=<user name> KLPASSWD=<password> KLPASSWDAREA=<password scope>] [ENABLETRACES=1|0 TRACESLEVEL=<tracing level>] [/qn]

Ennek eredményeként az alkalmazás telepítve lesz a számítógépre. A status paranccsal ellenőrizheti az alkalmazásbeállításokat, illetve hogy az alkalmazás telepítve van-e.

Alkalmazás telepítési beállításai

EULA=1

A Végfelhasználói licencszerződés feltételeinek elfogadása. A Licencszerződés szövege megtalálható a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében.

A Végfelhasználói licencszerződés feltételeit az alkalmazás telepítéséhez, illetve verziójának frissítéséhez kötelező elfogadni.

PRIVACYPOLICY=1

Az Adatvédelmi szabályzat elfogadása. Az Adatvédelmi szabályzat szövege megtalálható a Kaspersky Endpoint Security terjesztőkészletében.

Az alkalmazás telepítéséhez, vagy a verziója frissítéséhez el kell fogadnia az Adatvédelmi szabályzatot.

KSN

A Kaspersky Security Network (KSN) való részvétel elfogadása vagy elutasítása. Ha nincs megadott érték a paraméterhez, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja, hogy erősítse meg a KSN-ben való részvételének hozzájárulását vagy elutasítását, amikor a Kaspersky Endpoint Security először elindul. Választható értékek:

 • 1 – a KSN-ben való részvétel elfogadása.
 • 0 – a KSN-ben való részvétel elutasítása (alapértelmezett érték).

A Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomag a with Kaspersky Security Networkkel való használatra van optimalizálva. Ha úgy döntött, hogy nem vesz részt a Kaspersky Security Networkben, a telepítés befejezését követően azonnal frissítenie kell a Kaspersky Endpoint Security rendszert.

ALLOWREBOOT=1

A számítógép automatikus újraindítása, ha szükséges az alkalmazás telepítése vagy frissítése után. Ha nincs érték megadva ehhez a paraméterhez, blokkolva lesz a számítógép automatikus újraindítása.

Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Csak akkor szükséges újraindítás, ha inkompatibilis alkalmazásokat kellett eltávolítania a telepítés előtt. Újraindításra lehet szükség, ha frissíti az alkalmazás verzióját.

SKIPPRODUCTCHECK=1

Inkompatibilis szoftver keresésének letiltása. Azon inkompatibilis szoftverek listája, amik elérhetőek a terjesztőkészletben lévő incompatible.txt fájlban. Ha nincs megadva érték a paraméterhez, és inkompatibilis szoftver észlelhető, a Kaspersky Endpoint Security telepítése leáll.

SKIPPRODUCTUNINSTALL=1

Az észlelt, inkompatibilis szoftver automatikus eltávolításának letiltása. Ha nincs megadva érték a paraméterhez, a Kaspersky Endpoint Security megpróbálja eltávolítani az inkompatibilis szoftvert.

A Kaspersky Endpoint Security msiexec telepítőprogrammal történő telepítésekor nem engedélyezhető az inkompatibilis szoftverek automatikus eltávolítása. Használja a setup_kes.exe programot az inkompatibilis szoftverek automatikus eltávolításának engedélyezéséhez.

CLEANERSIGNCHECK=0|1

Az észlelt inkompatibilis szoftverfájlok digitális aláírásának ellenőrzése. Az inkompatibilis szoftverek eltávolításához a Kaspersky Endpoint Security a szoftver telepítőfájlját futtatja. Ha a telepítőfájl nem rendelkezik digitális aláírással, a Kaspersky Endpoint Security a fájlt nem megbízhatónak tekinti, és leállítja az inkompatibilis szoftverek eltávolítását, hogy elkerülje a potenciálisan rosszindulatú kód futtatását. Ha az alkalmazás nem tudja ellenőrizni az észlelt inkompatibilis szoftverfájl digitális aláírását, a Kaspersky Endpoint Security telepítése hibával leáll.

Az alapértelmezett érték a szoftvertelepítési módtól függően eltérő:

 • 0 azt jelenti, hogy a digitális aláírás ellenőrzése le van tiltva (alapértelmezett érték, ha a Kaspersky Security Centeren keresztül telepíti).
 • 1 azt jelenti, hogy a digitális aláírás ellenőrzése engedélyezve van (alapértelmezett érték, ha az alkalmazást helyileg telepíti).

KLLOGIN

Állítsa be a felhasználónevet a Kaspersky Endpoint Security funkcióinak és beállításainak eléréséhez (a Jelszóvédelem összetevő). A felhasználónevet a KLPASSWD and KLPASSWDAREA beállításokkal együtt kell megadni. Alapértelmezetten a KLAdmin felhasználónév van használva.

KLPASSWD

A Kaspersky Endpoint Security funkcióihoz és beállításaihoz való hozzáférés jelszavának megadása (a jelszót a KLLOGIN és a KLPASSWDAREA paraméterekkel együtt kell megadni).

Ha a KLLOGIN paraméternél jelszót megadott, de felhasználónevet nem, alapértelmezés szerint a rendszer a KLAdmin felhasználónevet használja.

KLPASSWDAREA

A Kaspersky Endpoint Security-hez való hozzáférési jelszó hatókörének megadása. Ha a felhasználó megpróbál végrehajtani egy olyan tevékenységet, ami beletartozik ebbe a hatókörbe, a Kaspersky Endpoint Security kérni fogja a felhasználó fiókjának bejelentkezési adatait (KLLOGIN és KLPASSWD paraméterek). Használja a „;” karaktert több érték megadásához. Választható értékek:

 • SET – az alkalmazásbeállítások módosítása.
 • EXIT – kilépés az alkalmazásból.
 • DISPROTECT – védelem összetevőinek letiltása és a vizsgálati feladatok leállítása.
 • DISPOLICY – a Kaspersky Security Center rendszabályának letiltása.
 • UNINST – az alkalmazás eltávolítása a számítógépről.
 • DISCTRL – a felügyeleti összetevők kikapcsolása.
 • REMOVELIC – a kulcs eltávolítása.
 • REPORTS – a jelentések megtekintése.
 • Például KLPASSWDAREA=SET;KLPASSWDAREA=UNINST;KLPASSWDAREA=EXIT.

ENABLETRACES

Az alkalmazások nyomkövetésének engedélyezése vagy kikapcsolása. Indulása után a Kaspersky Endpoint Security elmenti a nyomkövetési fájlokat a %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.14\Traces mappába. Választható értékek:

 • 1 – a nyomkövetés engedélyezve van.
 • 0 – a nyomkövetés ki van kapcsolva (alapértelmezett érték).

TRACESLEVEL

A nyomkövetések részleteinek szintje. Választható értékek:

 • 100 (kritikus). Csak a súlyos hibákról szóló üzenetek.
 • 200 (magas). Minden hibáról szóló üzenet, köztük a súlyos hibáké.
 • 300 (diagnosztika). Üzenetek a hibákról, valamint a figyelmeztetésekről.
 • 400 (fontos). Minden hibaüzenet, figyelmeztetés és további információ.
 • 500 (normális). Üzenetek a hibákról és figyelmeztetésekről, valamint részletes információ az alkalmazás normál módban történő működéséről (alapértelmezett).
 • 600 (alacsony). Minden üzenet.

ENABLEAZURESUPPORT

Az Azure WVD-kompatibilitási mód engedélyezése vagy letiltása. Választható értékek:

 • 1 – az Azure WVD-kompatibilitási mód engedélyezve van.
 • 0 – az Azure WVD-kompatibilitási mód le van tiltva (alapértelmezett érték).

Ez a funkció lehetővé teszi az Azure-beli virtuális gép állapotának helyes megjelenítését a Kaspersky Anti Targeted Attack Platform konzolon. A számítógép teljesítményének figyelése céljából a Kaspersky Endpoint Security telemetriai adatokat küld a KATA-kiszolgálóknak. A telemetria tartalmazza a számítógép azonosítóját (érzékelőazonosító). Az Azure WVD-kompatibilitási mód lehetővé teszi állandó egyedi érzékelőazonosító hozzárendelését ezekhez a virtuális gépekhez. Ha a kompatibilitási mód ki van kapcsolva, az Azure-beli virtuális gépek működése miatt az érzékelőazonosító a számítógép újraindítása után megváltozhat. Ez azt eredményezheti, hogy a virtuális gépek duplikátumai jelennek meg a konzolon.

AMPPL

Engedélyezi vagy kikapcsolja a Kaspersky Endpoint Security folyamatok védelmét az AM-PPL technológiával (Antimalware Protected Process Light). Az AM-PPL technológia részleteiért lásd a Microsoft weboldalt.

Az AM-PPL technológia a Windows 10 1703-as (RS2) vagy újabb verziói, valamint a Windows Server 2019 operációs rendszerek számára érhető el.

Választható értékek:

 • 1 – a Kaspersky Endpoint Security folyamatok AM-PPL technológiával történő védelme engedélyezve van.
 • 0 – a Kaspersky Endpoint Security folyamatok AM-PPL technológiával történő védelme ki van kapcsolva.

UPGRADEMODE

Alkalmazásfrissítési mód:

 • A Seamless azt jelenti, hogy az alkalmazás frissítése a számítógép újraindításával történik (alapértelmezett érték).
 • A Force azt jelenti, hogy az alkalmazást újraindítás nélkül frissítjük.

Az alkalmazást a 11.10.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül frissítheti. Az alkalmazás korábbi verziójának frissítéséhez újra kell indítania a számítógépet. A javításokat a 11.11.0 verzióval kezdődően újraindítás nélkül is telepítheti.

Nem szükséges újraindítás a Kaspersky Endpoint Security telepítésekor. Tehát az alkalmazás frissítési módja az alkalmazás beállításaiban lesz megadva. Ezt a paramétert az alkalmazás beállításaiban vagy a házirendben módosíthatja.

A már telepített alkalmazás frissítésekor a parancssori paraméter prioritása alacsonyabb, mint az alkalmazásbeállításokban vagy a setup.ini fájlban megadott paraméteré. Például ha a Force frissítési mód van megadva a parancssorban, és a Seamless mód van megadva az alkalmazásbeállításokban, a frissítés a számítógép újraindításával fog települni (Seamless).

RESTAPI

Alkalmazás kezelése a REST API felületen keresztül. Ahhoz, hogy az alkalmazást kezelni tudja a REST API felületen keresztül, meg kell adnia a felhasználónevet (RESTAPI_User paraméter).

Választható értékek:

 • 1 – a REST API felületen keresztül történő kezelés engedélyezve van.
 • 0 – a REST API felületen keresztül történő kezelés blokkolva van (alapértelmezett érték).

Ahhoz, hogy a REST API felületen keresztül tudjon alkalmazásokat kezelni, engedélyezni kell az adminisztrációs rendszerek használatával történő kezelést. Ehhez állítsa be az AdminKitConnector=1 paramétert. Ha a REST API felületen keresztül kezeli az alkalmazást, akkor nem lehet az alkalmazást a Kaspersky adminisztrációs rendszereinek használatával kezelni.

RESTAPI_User

Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt Windows tartományfiók felhasználóneve. A REST API felületen keresztül történő alkalmazáskezelés csak ennek a felhasználónak lehetséges. Adja meg a felhasználónevet a következő formátumban: <DOMAIN>\<Felhasználónév> (például RESTAPI_User=COMPANY\Administrator). A REST API-val történő munkálatokhoz csak egy felhasználót választhat ki.

Egy felhasználónév megadása szükséges ahhoz, hogy az alkalmazást a REST API felületen keresztül kezelhesse.

RESTAPI_Port

Az alkalmazás REST API felületen keresztül történő kezeléséhez használt port. A 6782 az alapértelmezett port. Győződjön meg arról, hogy a port szabad.

RESTAPI_Certificate

Tanúsítvány a kérések azonosítására (pl. RESTAPI_Certificate=C:\cert.pem). A Kaspersky Endpoint Security és a REST kliens közötti biztonságos interakció megköveteli a kérésazonosítás konfigurálását. Ehhez telepítenie kell egy tanúsítványt, majd alá kell írnia az egyes kérések adattartalmát.

ADMINKITCONNECTOR

Alkalmazáskezelés adminisztrációs rendszerek használatával. Adminisztrációs rendszerek, többek között a Kaspersky Security Center. A Kaspersky adminisztrációs rendszerek mellett harmadik féltől származó megoldásokat is használhat. A Kaspersky Endpoint Security API-t biztosít ebből a célból.

Választható értékek:

 • 1 – az adminisztrációs rendszerekkel történő alkalmazáskezelés engedélyezve van (alapértelmezett érték).
 • 0 – az alkalmazáskezelés csak a helyi felületen keresztül van engedélyezve.

Példa:

setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pALLOWREBOOT=1

msiexec /i kes_win.msi EULA=1 PRIVACYPOLICY=1 KSN=1 KLLOGIN=Admin KLPASSWD=Password KLPASSWDAREA=EXIT;DISPOLICY;UNINST /qn

setup_kes.exe /pEULA=1 /pPRIVACYPOLICY=1 /pKSN=1 /pENABLETRACES=1 /pTRACESLEVEL=600 /s

A Kaspersky Endpoint Security telepítése után a próbalicenc lesz aktiválva, ha nem adott meg aktiváló kódot a setup.ini file helyen. A próbalicenc általában rövid ideig érvényes. A próbalicenc lejárata után a Kaspersky Endpoint Security minden funkciója letiltásra kerül. Az alkalmazás használatának folytatásához egy kereskedelmi licenccel kell aktiválnia az alkalmazást, amit az Alkalmazás aktiváló varázsló helyen vagy egy speciális paranccsal tehet meg.

Ha az alkalmazás telepítését vagy verziójának frissítését csendes módban végzi, az alábbi fájlok használata támogatott:

 • setup.ini – általános beállítások az alkalmazás telepítéséhez
 • install.cfg – a Kaspersky Endpoint Security művelet beállításai
 • setup.reg – beállításkulcsok

  A setup.reg fájl beállításkulcsai csak akkor lesznek a beállításjegyzékbe írva, ha a setup.reg értéke a SetupReg paraméterre van állítva a setup.ini fájlban. A setup.reg fájlt Kaspersky szakemberei hozzák létre. Ennek a fájlnak a tartalmát nem javasolt módosítani.

Ahhoz, hogy alkalmazza a beállításokat a setup.ini, install.cfg és setup.reg fájlokból, helyezze ezeket a fájlokat a Kaspersky Endpoint Security terjesztőcsomagot tartalmazó mappába. Elhelyezheti a setup.reg fájlt másik mappába is. Ha így tesz, meg kell adnia a fájl elérési útját a következő alkalmazástelepítési parancsban: SETUPREG=<a setup.reg fájl elérési útja>.

Hasznosnak találta ezt a cikket?
Min tudnánk javítani?
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.
Köszönjük a visszajelzést! Segít nekünk a fejlesztésben.