Adatvédelmi nyilatkozat technikai támogatáshoz csevegés, e-mail és telefonon útján

ADATKEZELŐI INFORMÁCIÓK

AO Kaspersky Lab, székhely: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moszkva 125212, Oroszországi Föderáció („Kaspersky”, „Kaspersky Lab”, „KL” vagy „mi”).

Ha bármilyen kérdése van a Kaspersky Lab adatvédelmi eljárásaival kapcsolatban, vagy ha azt szeretné, hogy frissítsük az Ön számunkra megadott adatait vagy preferenciáit, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül velünk vagy a Kaspersky európai uniós képviselőjével e-mailben vagy telefonon: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Németország, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Az adatvédelmi tisztviselő postai úton vagy e-mailben érhető el: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Németország, dpo@kaspersky.com.

A SZEMÉLYES ADATOK FOGALMA

A személyes adatok olyan élő személyre vonatkoznak, akit ezekből az adatokból azonosítani lehet. Az azonosítás történhet csak ezekkel az adatokkal, valamint az adatkezelő birtokában lévő vagy feltehetően birtokába kerülő bármely más információkkal együtt. A személyes adatok feldolgozását a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet (a „GDPR”) szabályozza.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK OKA

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

 • Támogatási szolgáltatást nyújtunk Önnek.
 • Fejlesztjük a szolgáltatásaink minőségét, és/vagy a korábbi csevegésekkel való összehasonlítással jobban megértjük a kéréseket.

A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Ön adatainak az alábbi kategóriáit dolgozzuk fel:

 • Név
 • E-mail-cím
 • Statikus IP-cím
 • A telefonon, csevegésen, emailen vagy támogatási jegyen keresztül történő ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel időpontja és dátuma
 • A telefonhívás, csevegés, email vagy támogatási jegy tartalomadatai
 • Az Ön telefonszáma (csak telefonos támogatás esetén)
 • Ügyfélhívások felvételei
 • Ügyfelek távoli munkameneteinek felvételei
 • Feltöltött fájlok
 • A My Kaspersky portálhoz csatolt készülékek nevei
 • Aktiváló kód, Kaspersky-termékek licencszáma
 • Bankszámlaszám, ha banki átutalással szükséges a vásárlás visszatérítése
 • Számlázási cím
 • A hitelkártya első 6 és utolsó 4 számjegye
 • Rendeléssel kapcsolatos információk a Kaspersky e-áruházaiból
 • Ország és földrajzi hely
 • Közösségi médiában használt felhasználónevek a Facebookon/Google Play Áruházban/Apple App Store-ban/Huawei Áruházban (ilyen közösségi platformokon keresztül érkező kérések esetén)

Személyes adatait közvetlenül Öntől szerezzük be.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGALAPUNK

Jogalap az Ön személyes adatainak feldolgozására:

 • Az adatfeldolgozás a Kaspersky és az érintett fél közötti szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Az adatfeldolgozás a támogatási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges (Jogos érdekek, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Továbbíthatjuk a személyes adatait:

 • A Kaspersky Lab vállalatcsoporton belül szigorú hozzáférési irányelvekkel.
 • A támogatási szolgáltatások külső szolgáltatóinak.

Személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, és csak azokkal a szolgáltatókkal osztjuk meg, akik informatikai és rendszerfelügyeleti szolgáltatásokat nyújtanak számunkra.

Ilyen esetben ezeknek a vállalatoknak be kell tartaniuk az adatvédelmi és a biztonsági követelményeinket, és nem szabad más célra felhasználniuk a tőlünk kapott személyes adatokat.

AZ ADATOK KÜLFÖLDI ÁTADÁSA

A felhasználók által a Kaspersky Lab részére átadott személyes adatokat a következő országokban lehet feldolgozni, beleértve az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli azon országokat is, amelyek esetében az Európai Bizottság nem tartja megfelelő szintűnek az adatvédelmet: EGT: Németország, Hollandia, Franciaország, Görögország; nem EGT: Svájc, Brazília, Oroszország, Egyesült Államok.

A Kaspersky Lab megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott az Ön személyes adatainak védelme céljából az ajánlott biztonsági és adatvédelmi eljárásokkal összhangban (további információk a https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy oldalon találhatók), ideértve az Európai Bizottság szabványos szerződési cikkelyeinek felhasználását a személyes adatok csoporttársaságok közötti továbbítására, (ezeket a szabványos szerződési cikkelyeket ide kattintva találja meg), amely megköveteli, hogy minden csoportvállalat az EGT-ből feldolgozott személyes adatokat az EU adatvédelmi jogszabályai által megköveteltekkel egyenértékű védelemben részesítse.

Ha személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívüli külső szolgáltatóval osztjuk meg (amint az „Az információk megosztása” című szakaszban szerepel), szerződésben kötelezzük a külső szolgáltatót, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyen az Ön adatainak védelme céljából.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az észszerűen szükséges az adatfeldolgozási célok eléréséhez.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Technikai támogatásunk nem használ automatizált döntéshozatalt.

AZ ÖN JOGAI ÉS SZEMÉLYES ADATAI

Tájékoztatjuk, hogy bizonyos jogokkal rendelkezik az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban:

 • A tájékoztatáshoz való jog. Önnek jogában áll, hogy világos, átlátható és könnyen érthető információkat kapjon arról, hogy miként használjuk fel a személyes adatait, illetve joga van erre a tájékoztatásra.
 • A hozzáféréshez való jog. Önnek joga van információt kérni arról, hogy miként használjuk fel a személyes adatait. Ezen túlmenően kérheti a feldolgozott személyes adatainak másolatát, és ellenőrizheti, hogy törvényesen kezeljük-e ezeket az adatokat.
 • A helyesbítéshez való jog. Kérheti a feldolgozott személyes adatok helyesbítését.
 • A törléshez való jog (a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog). Ez lehetővé teszi, hogy megkérjen minket a személyes adatainak törlésére vagy eltávolítására, ha nincs megalapozott ok (például törvényben meghatározott megőrzési időszak) az adatok feldolgozásának folytatására.
 • Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog. Ez lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk a személyes adatai feldolgozásának felfüggesztését, például ha azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát vagy az adatfeldolgozás okát.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog. Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön beleegyezésén vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont), akkor kérheti, hogy a számunkra megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában kapja meg, valamint kérheti a személyes adatok továbbítását egy másik kezelőhöz.
 • A kifogáshoz való jog. Az egyedi helyzetével kapcsolatos indokok alapján bármikor jogában áll kifogást emelni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint (adatkezelés a jogos érdekek céljából). Ha kifogást nyújt be, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatait, hacsak nem tudjuk bizonyítani az adatfeldolgozás olyan jogszerű okait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a jogi követelések megalapozását, érvényesítését és védelmét.
 • Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához való jog. Ha Ön hozzájárult a személyes adatainak feldolgozásához, a jövőben bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.
 • A panaszhoz való jog. Önnek joga van kapcsolatba lépni országa adatvédelmi hatóságával annak érdekében, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi és a személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárásainkkal szemben.

AZ ÖN JOGAINAK GYAKORLÁSA

Ha élni kíván e jogokkal, bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy az európai uniós képviselőnkkel: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Németország, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Elsősorban nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jogának gyakorlásáért).

Előfordulhat, hogy konkrét információt kell kérnünk Öntől, hogy segítsen nekünk személyazonosságának megerősítésében és a személyes adatokhoz való hozzáférési jogának biztosításában (vagy bármely más jogának gyakorlásában). Ez egy biztonsági intézkedés azon célból, hogy a személyes adatok ne kerüljenek olyan személyekhez, akiknek nincs joguk megkapni azokat. Azért is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információt kérjünk a válasz felgyorsítására irányuló kérésével kapcsolatban.

Minden jogos kérésre megpróbálunk egy hónapon belül válaszolni. Előfordulhat, hogy a válaszadás egy hónapnál tovább tart, ha a kérése különösen összetett, vagy ha több kérést nyújtott be. Ebben az esetben értesítjük Önt, és folyamatosan tájékoztatni fogjuk.

PANASZOK

Ha panaszt szeretne tenni a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a személyes adataira vonatkozó eljárásainkkal kapcsolatban, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a hatályos adatvédelmi jogszabályokat, bármikor jogában áll panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az, hogy melyik felügyeleti hatóság rendelkezik a panaszával kapcsolatban, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helye hol van.