Informacje o ochronie urządzenia z poziomu konta

4 kwietnia 2023

ID 95394

Możesz zdalnie zarządzać ochroną podłączonych urządzeń z poziomu swojego konta, wysyłając polecenia do aplikacji Kaspersky na urządzeniach. Na przykład, możesz:

  • Skanować urządzenia w poszukiwaniu szkodliwych programów;
  • Aktualizować bazy danych aplikacji;
  • Włączać lub wyłączać składniki ochrony.

Zdalne zarządzanie urządzeniem jest dostępne, gdy urządzenie jest online, a podłączona aplikacja Kaspersky jest uruchomiona. Jeśli polecenia są wysyłane na urządzenia offline, informacje o poleceniach są przechowywane przez 7 dni. Jeśli w tym czasie urządzenie nie nawiąże połączenia z internetem, polecenia zostaną anulowane. Podczas skanowania urządzenia, obiekty są przetwarzane automatycznie w oparciu o reguły automatycznego przetwarzania, określone w aplikacji na urządzeniu.

Zobacz również

Podłączanie urządzenia do konta

Uruchamianie szybkiego skanowania

Uruchamianie pełnego skanowania

Aktualizowanie baz danych aplikacji

Co zrobić w przypadku, gdy urządzenie mobilne zostało zagubione lub skradzione?

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.