Wymagania wobec hasła

4 kwietnia 2023

ID 183862

Twoje hasło do konta musi spełniać następujące wymagania:

  • powinno zawierać minimum 8 znaków;
  • powinno zawierać nie więcej niż 128 znaków;
  • powinno zawierać przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę;
  • powinno zawierać znaki alfabetu łacińskiego lub znaki cyrylickie;
  • powinno zawierać przynajmniej jedną cyfrę;
  • powinno zawierać tylko cyfry arabskie;
  • nie powinno zawierać spacji;
  • powinno zawierać inne znaki, które także są ważne:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Jeśli zmieniasz lub resetujesz hasło, Twoje nowe hasło musi być inne od Twoich ostatnich 8 haseł.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.