Thông tin về việc bảo vệ thiết bị từ tài khoản của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95394

Bạn có thể quản lý tính năng bảo mật của các thiết bị kết nối từ xa ngay từ trong tài khoản của bạn bằng cách gửi lệnh đến các ứng dụng Kaspersky trên thiết bị. Ví dụ, bạn có thể:

  • quét thiết bị để tìm phần mềm độc hại;
  • cập nhật cơ sở dữ liệu ứng dụng;
  • bật hoặc tắt các thành phần bảo vệ.

Có thể quản lý từ xa một thiết bị khi thiết bị đó đang trực tuyến và ứng dụng Kaspersky được kết nối đang chạy. Khi lệnh được gửi đến các thiết bị ngoại tuyến, thông tin về lệnh đó sẽ được lưu trữ trong 7 ngày. Nếu thiết bị không kết nối với Internet trong thời gian này, lệnh sẽ bị hủy bỏ. Trong một tác vụ quét thiết bị, các đối tượng sẽ được xử lý tự động theo quy tắc xử lý tự động đã quy định trong ứng dụng trên thiết bị.

Xem thêm

Làm thế nào để kết nối một thiết bị đến tài khoản của bạn

Làm thế nào để thực hiện Quét nhanh

Làm thế nào để thực hiện Quét toàn bộ

Làm thế nào để cập nhật cơ sở dữ liệu ứng dụng

Cần làm gì nếu thiết bị di động của bạn có bị thất lạc hoặc mất cắp

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.