Udostępnianie danych

4 kwietnia 2023

ID 178389

W celu dostarczenia podstawowej funkcjonalności Konsoli zarządzającej oraz funkcjonalności kompatybilnej z usługami online Konsoli zarządzającej, firma AO Kaspersky Lab musi otrzymywać i przetwarzać informacje, które mogą zostać uznane za osobowe zgodnie z prawem obowiązującym w pewnych krajach. Szczegółowy opis tych informacji można znaleźć w Warunkach korzystania.

Wyświetl Warunki korzystania z Konsoli zarządzającej Kaspersky Small Office Security

Informacje o anonimowych danych, które są przetwarzane przez Kaspersky w postaci, która nie pozwala na bezpośrednie skojarzenie z jakąkolwiek osobą, znajdziesz w artykule Zwiększanie jakości i użyteczności.

Informacje dotyczące usuwania dostarczanych informacji znajdziesz w artykule Zgodność z prawem Unii Europejskiej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.