Обезбеђивање података у складу са Уговором о лиценцирању са крајњим корисником

1. април 2021.

ID 144976

Овај одељак садржи информације у вези са обезбеђивањем података Kaspersky компанији уколико сте инсталирали верзију апликације која није намењена за употребу у Европској унији, Уједињеном Краљевству, Бразилу или за становнике Калифорније.

Слажете се да аутоматски шаљете доленаведене информације у AO Kaspersky Lab путем инсталираног софтвера (у даљем тексту „Софтвер“), права се дају AO Kaspersky Lab (у даљем тексту „Kaspersky“ или „Носилац права“), ради унапређења квалитета заштите у реалном времену и прикупљања најрелевантнијих информативних и промотивних понуда, побољшања перформанси софтвера и благовременог откривања и исправљања грешака које се тичу механизама инсталације, уклањања и ажурирања софтвера, као и за пребројавање корисника:

 • Информације у вези са инсталираним Софтвером Носиоца права: комплетну верзију Софтвера; ID ажурирања Софтвера; тип инсталираног Софтвера; ID (PCID) инсталације Софтвера; датум и време инсталације Софтвера; ID софтвера добијеног из лиценце; ID лиценцираног Софтвера; локализација Софтвера; ознака која указује да ли је омогућено учествовање у KSN; ID ребрендирања Софтвера; статус инсталације/уклањања Софтвера; кôд грешке инсталације; ID Софтвера; ID ребрендираног Софтвера; тип инсталације (нова инсталација, ажурирање); типови софтвера трећих лица који су понуђени да се инсталирају заједно са Софтвером; типови софтвера трећих лица који су изабрани да се инсталирају заједно са Софтвером; типови софтвера трећих лица који су инсталирани заједно са Софтвером; ID корисника на Web локацији Носиоца права; трајање инсталације Софтвера у секундама; ознака која указује да ли је инсталацију прекинуо корисник; ID Софтвера; кôд партнерске организације која је обавила ребрандинг Софтвера; информације у вези са елементом интерфејса у ком је корисник донео одлуку да купи Софтвер; тип корисничке приче; пун назив партнерске организације путем које је поручена лиценца Софтвера;
 • Остале информације: протокол који се користи за размену података са KSN; временски период између слања статистике; ID маркетиншке кампање; верзија протокола интеракције између Софтвера и маркетиншких порука; ID странице; Типови регистрације на Web порталу; ID контроле корисничког интерфејса; ID корисникове акције; адреса е-поште коју је корисник унео приликом прављења поруџбине у интерфејсу софтвера; тип захтева; величина садржаја захтева; ID протокола; тип компресије података; ID корисниковог избора у маркетиншкој кампањи; корисников избор у маркетиншкој кампањи; тип регије у којој се десио догађај; ID листе садржаја коју је корисник прочитао;
 • Информације у вези са корисничким окружењем: статус да ли укључена Заштита уређаја (прозор); ID уређаја; екстерна IP адреса; јединствени ID уређаја; тип оперативног система (сервер, радна станица, доменски контролер); OS верзија, OS број издања, број OS ажурирања, OS издање, проширене информације у вези са OS издањем; верзија OS сервисног пакета; породица оперативног система; тип хардверске платформе; додатне информације у вези са функцијама оперативног система; тип уређаја (лаптоп, радна станица, таблет); верзија прегледача; датум и време на корисничком уређају;
 • Информације у вези са објектом који се обрађује: контролни збир (MD5) објекта који се обрађује; контролни збир (SHA256) објекта који се обрађује; контролни збир делова објеката коју су анализирани ради брзог откривања злонамерног или легитимног софтвера који може бити искоришћен да се оштети рачунар или кориснички подаци; јавни кључ сертификата; дигитални отисак сертификата анализираног објекта и алгоритам хеша; назив откривеног злонамерног софтвера или легитимног софтвера који може изазвати оштећења на корисничком рачунару или подацима; временска ознака активираног записа у антивирусним базама података Софтвера; ID који је активирао запис у антивирусним базама података Софтвера; тип активираног записа у антивирусним базама података Софтвера; величина објекта који се обрађује; назив објекта који се обрађује; путања до објекта који се обрађује; кôд директоријума; ID пронађене рањивости у поставкама софтвера; тип контролног збира објекта који се обрађује;
 • Информације у вези са приступом Web услузи: Web адреса која се обрађује; број прикључка; Web адреса извора одакле је упућен захтев за Web услугом (ко је препоручио); IPv4 адреса приступаној Web услузи; тип сертификата;
 • Информације у вези са лиценцом и остали уговори: тип правног уговора који је корисник прихватио током коришћења Софтвера; верзија законског уговора који је корисник прихватио током коришћења Софтвера; ознака која указује да ли је корисник прихватио одредбе правно-обавезујућег уговора током коришћења Софтвера; датум и време када је корисник прихватио услове Уговора током коришћења Софтвера; датум активирања Софтвера; серијски број лиценцног кључа Софтвера; ID лиценце Софтвера; ID предметног модела који се користи за постављање лиценце Софтвера; тип употребљене лиценце Софтвера; услови лиценце Софтвера; број дана до истека лиценце Софтвера; пун назив партнерске организације од кога је лиценца за Софтвер поручена; информације у вези са пробном верзијом Софтвера; тренутни статус кључа лиценце Софтвера; број поруџбине приликом куповине лиценце за Софтвер; ID цене у тренутку куповине лиценце за Софтвер; број поруџбине који је направљен приликом куповине лиценце за Софтвер код партнера; ID земље партнера који је продао лиценцу за Софтвер; подаци у вези са лиценцом ради идентификовања групе корисника компаније која је купила лиценцу и поставила коментар у својствима лиценце; датум и време истека лиценце Софтвера; тренутни статус претплате на Софтвер; разлог тренутног/промењеног статуса претплате на Софтвер; тип претплате на Софтвер; датум и време истека претплате на Софтвер; подаци из лиценце Софтвера за групу корисника идентификовану на основу додатних поставки лиценцне претплате; подаци из лиценце за групу корисника идентификовану на основу додатних поставки лиценцне претплате; подаци из лиценце за групу корисника идентификовану на основу додатних поставки лиценциране претплате; број дана од активирања Софтвера; број дана до истека кључа лиценце Софтвера; информације у вези са грешкама активирања Софтвера; категорија грешке активирања Софтвера; кôд грешке активирања Софтвера; купљени кôдови за активирање; скуп идентификационих ознака Софтвера који може бити активиран на корисниковом уређају; кôд активирања Софтвера; кôд активирања Софтвера који се тренутно користи; заглавље лиценце Софтвера; ID регионалног центра за активирање софтвера; датум и време прављења кључа лиценце Софтвера; тип лиценце којом је активиран Софтвер; ID артикла под којим је заведен Софтвер (SKU);
 • Информације у вези са интеракцијом са Web порталом: ID налога Web портала; страница Web портала Носиоца права на коју је Софтвер упутио; земља и регија Kaspersky Web услуге са које је преузета пробна верзија Софтвера; време последње промене статуса; верзија протокола који се користи за контролу поставки софтвера са Web портала; статус заштите уређаја; статус о употреби компонената заштите; статус задатака анализирања; статус задатка ажурирања база података и модула апликације; листа безбедносних проблема; садржаји у вези препорукама из листе проблема; статус лиценце коју користи Софтвер; режим рада Софтвера; информације у вези са ажурирањем база података и модула апликације; листа занемарених безбедносних проблема; ID корисника који издат након успешне аутентикације корисника на Web порталу; једнократна лозинка за аутоматско повезивање преузетог Софтвера са налога Web портала; једнократна лозинка за регистрацију уређаја на Web порталу; назив рачунара на мрежи (назив домена); тип повезаног уређаја са Web порталом; разлог за прекидање везе са Web порталом; тип токена; подаци које је потребно примити за потврду идентитета путем токена за сесију;
 • Информације у вези са ажурирањем локалне базе података: ID почетка ажурирања Софтвера.

Додатне информације

 • Информације у вези са инсталираним хардвером на рачунару, заједно са информацијама у вези са произвођачем, моделом и капацитетом чврстог диска (HDD), величином физичке и виртуелне меморије, произвођачем RAM меморије, произвођачем матичне плоче, произвођачем и именом BIOS апликације, произвођачем графичке картице и количином видео меморије, произвођачем и типом мрежног адаптера, његову брзину преноса података, произвођачем и именом монитора, ID инсталације софтвера и јединствени ID рачунара.
 • Информације у вези са USB уређајима који су повезани са рачунаром: класа / модел USB уређаја, произвођач уређаја и његово име, као и датум када се уређај последњи пут повезао са рачунаром.
 • Информације у вези са уређајима који подржавају UPnP протокол, заједно са именом произвођача и именом уређаја, као и датум последњег повезивања.
 • Информације у вези са оптерећењем система, заједно са слободном и употребљеном меморијом, као и количином слободног простора на диску.
 • Информације о свим инсталираним апликацијама, заједно са именом и верзијом инсталиране апликације, верзијама инсталираних ажурирања, именом издавача, датумом инсталације и потпуном путањом до инсталационе фасцикле на рачунару, као и информације о конфигурацији (поставкама) апликација (заједно са прегледачима).
 • Информације у вези са верзијама оперативног система (OS) и инсталираним сервисним пакетима на рачунару; назив рачунара на локалној мрежи (локално и име домена); регионална подешавања OS (информације у вези са временском зоном, подразумевани распоред тастатуре и језик интерфејса); UAC поставке; поставке OS заштитног зида; поставке OS родитељске контроле; Windows Update поставке; параметри рада OS и кориснички налог.
 • Име и локацију било које датотеке на рачунару.
 • Прикупљене информације у вези са корисничком употребом рачунара; трајањима корисничких интеракција на рачунару; периодом прикупљања информација; укупним бројем догађаја током тог периода; као и прикупљене информације у вези са процесима које је покренуо корисник; имена процеса; укупни број и колико пута је процес покренут; укупно трајање његовог рада; контролни збир (CRC64) корисничког имена под којим је процес покренут; комплетна путања до датотеке процеса; информације у вези са софтвером ком је придружен процес (име, одредиште, произвођач и верзија); укупни број колико пута је приказан прозор софтвера и укупно трајање његовог приказа; статистички параметри имена прозора, језик локализације и дистрибутивни назив.
 • Информације у вези са посећеним Web локацијама; адреса Web локације; делови домена Web локације које је корисник унео у адресној траци прегледача или коју је корисник отворио као резултат претраживања.

Основна функционалност софтвера која је описана у корисничком упутству је заштита Крајњег корисника од познатих претњи по безбедност информација. Да би се обезбедило исправно функционисање ових основних функционалних могућности у софтверу које користите, Носилац права мора примити и обрадити следеће информације:

 • Информације у вези са компонентом Заштита од нежељене поште: хеуристички утврђена IP адреса пошиљаоца на основу примљеног и заглавља SMTP сесије; највероватнија IP адреса пошиљаоца нежељене поште; контролни збир обрађеног објекта (MD5); контролни збирови прилога; утврђене категорије текста поруке е-поште; Web адресе откривене у обрађеној поруци е-поште; описни подаци и делови обрађене поруке е-поште који ће се проверити у услугама носиоца права.
 • Информације у вези са корисничким окружењем: Wi-Fi назив мреже; контролни збир (MD5 са насумичним стрингом) MAC адресе приступне тачке; контролни збир (SHA256 са насумичним стрингом) MAC адресе приступне тачке; тип потврде идентитета на Wi-Fi мрежи; тип шифровања на Wi-Fi мрежи; ID Wi-Fi мреже изведен на основу MAC адресе приступне тачке; ID Wi-Fi мреже на основу Wi-Fi назива мреже; ID Wi-Fi мреже изведен на основу назива Wi-Fi мреже и MAC адресе приступне тачке; јачина Wi-Fi сигнала; листа доступних Wi-Fi мрежа и њихове поставке; DHCP поставке (контролни збир локалне IP адресе мрежног пролаза, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP и маска подмреже); DHCP поставке (контролни збир мрежног пролаза локалне IPv6 адресе, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, маска подмреже); URL услуге која је коришћена за приступ Интернету.

Kaspersky штити примљене информације у складу са законом и важећим правилима компаније Kaspersky. Подаци се преносе преко шифрованих канала.

Да би се ојачала свест о безбедности и новим претњама и њиховим изворима и у циљу побољшања Вашег нивоа заштите, сигурности и рада самог производа, Носилац права, уз Ваш пристанак који је експлицитно потврђен у изјави Kaspersky Security Network Data Collection, има изричито право да прима такве информације. Ви можете искључити услугу Kaspersky Security Network током инсталације. Такође, Ви можете укључити и искључити услугу Kaspersky Security Network у било ком тренутку у прозору за измену поставки Софтвера.

Такође се слажете и потврђујете да све информације које прикупља Носилац права могу бити коришћене за праћење и објављивање тенденција у вези са ризицима по безбедност у складу са искључивим и ексклузивним дискреционим правом Носиоца права.

Уколико не желите да информације прикупљене путем Софтвера буду послате Носиоцу права, не би требало да укључите и/или искључите услугу Kaspersky Security Network.

Да ли вам је чланак био од користи?
Шта бисмо могли да урадимо боље?
Хвала вам на повратним информацијама! Помажете нам да постанемо бољи.
Хвала вам на повратним информацијама! Помажете нам да постанемо бољи.