วิธีดูอุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 139739

Kaspersky Security Cloud จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณหรือเครือข่ายอีเธอร์เน็ต Wireline

 • ชื่ออุปกรณ์
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์
 • ประเภทอุปกรณ์ (เช่น คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์มือถือ, เราเตอร์, เครื่องเล่นเกม หรือกล้องวิดีโอ)
 • ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในอุปกรณ์
 • ที่อยู่ MAC (ID เครือข่ายไม่ซ้ำกันของอุปกรณ์)
 • IP address ของอุปกรณ์
 • เวลาที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อในเครือข่ายครั้งสุดท้าย
 • แอปพลิเคชันของ Kaspersky ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ (สำหรับอุปกรณ์ที่ปกป้องภายใต้แพคเกจ Personal และ Family และเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เดียวกันใน My Kaspersky)

การดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกไอคอนที่ด้านล่างของหน้าต่าง (ไอคอนเครือข่าย หรือ ไอคอนเครือข่าย Wireline หรือ ไอคอนเครือข่ายไร้สาย ขึ้นอยู่กับประเภทเครือข่ายที่ตรวจพบ) เพื่อเปิดหน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

  หน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน จะแสดงดังต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ
  • อุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณในเวลาที่ผ่านมา
  • สถานะอุปกรณ์ในเครือข่าย:
   • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะมีสีเขียว
   • อุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อจะมีสีเทา
   • อุปกรณ์ใหม่จะมีคำบ่งชี้ว่า ใหม่

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์:

 1. เลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากรายการอุปกรณ์ในหน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

  หน้าต่างจะเปิดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

 2. ป้อนชื่ออุปกรณ์ใหม่ในช่อง ชื่ออุปกรณ์

การเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์:

 1. เลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากรายการอุปกรณ์ในหน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

  หน้าต่างจะเปิดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

 2. เลือกรายการที่เกี่ยวข้องจากรายการแบบเลื่อนลง ประเภทอุปกรณ์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง