วิธีปิดใช้การแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของฉัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 198711

หากต้องการปิดใช้การแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกไอคอนที่ด้านล่างของหน้าต่าง (ไอคอนเครือข่าย หรือ ไอคอนเครือข่าย Wireline หรือ ไอคอนเครือข่ายไร้สาย ขึ้นอยู่กับประเภทเครือข่ายที่ตรวจพบ) เพื่อเปิดหน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน
  3. ในหน้าต่าง อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน ให้คลิกปุ่ม จุด ถัดจากเครือข่ายแล้วเลือก ปิดการแจ้งเตือน

แอปพลิเคชันจะไม่แสดงการแจ้งเตือนอีกต่อไปหากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้

คุณยังสามารถปิดใช้งานการแสดงการแจ้งเตือนสำหรับเครือข่ายที่เลือก เมื่อแอปพลิเคชันแจ้งเตือนว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้ คุณทำเช่นนี้ได้โดยไปที่หน้าต่างการแจ้งเตือนแล้วคลิกลิงก์ ปิดใช้งานการแสดงการแจ้งเตือนสำหรับเครือข่ายนี้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง