Cách tắt thông báo khi các thiết bị kết nối với mạng của tôi

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 198711

Để tắt thông báo khi các thiết bị kết nối với mạng, hãy thực hiện các hành động sau:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào biểu tượng ở phần dưới của cửa sổ (Network icon hoặc Biểu tượng mạng có dây hoặc Biểu tượng mạng không dây tùy thuộc vào loại mạng được phát hiện) để mở cửa sổ Các thiết bị trong mạng của tôi.
  3. Trong cửa sổ Các thiết bị trong mạng của tôi, hãy nhấn nút các dấu chấm cạnh mạng đó và chọn mục Tắt thông báo.

Ứng dụng sẽ không hiển thị thông báo cho bạn nữa nếu có bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng này.

Bạn cũng có thể tắt thông báo cho mạng đã chọn khi ứng dụng hiển thị cho bạn thông báo để báo rằng thiết bị đã kết nối với mạng này. Để thực hiện việc này, trong cửa sổ thông báo, hãy nhấn vào liên kết Tắt thông báo cho mạng này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.