Lọc tập tin đính kèm nội dung email

14 Tháng Hai, 2024

ID 128353

Chức năng lọc tập tin đính kèm không được áp dụng cho các email gửi đi.

Các ứng dụng độc hại có thể được phân phối dưới dạng tập tin đính kèm trong email. Bạn có thể thiết lập bộ lọc dựa trên loại tập tin đính kèm email, để các tập tin thuộc kiểu được quy định được tự động đổi tên hoặc xóa. Bằng cách đổi tên một tập tin đính kèm thuộc một thể loại nhất định, Kaspersky Endpoint Security có thể bảo vệ máy tính của bạn chống lại việc tự động thực thi một ứng dụng độc hại.

Để thiết lập bộ lọc tập tin đính kèm:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuBảo vệ mối đe dọa thư điện tử.
 3. Nhấn vào Thiết lập nâng cao.
 4. Trong mục Lọc tập tin đính kèm, hãy thực hiện một trong những hành động sau:
  • Vô hiệu lọc. Nếu tùy chọn này được chọn, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ không lọc các tập tin được đính kèm email.
  • Đổi tên tập tin nén đính kèm của loại đã chọn. Nếu tùy chọn này được chọn, Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ thay thế ký tự cuối cùng của đuôi mở rộng được tìm thấy trong các tập tin đính kèm của các loại được chỉ định bằng ký tự gạch dưới (ví dụ: tattachment.doc_). Vì vậy, để mở tập tin này, người dùng phải đổi tên tập tin.
  • Xóa tập tin nén đính kèm của loại đã chọn. Nếu tùy chọn này được lựa chọn, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử sẽ xóa tập tin đính kèm thuộc loại được quy định khỏi email.
 5. Nếu bạn đã chọn Đổi tên tập tin nén đính kèm của loại đã chọn hoặc Xóa tập tin nén đính kèm của loại đã chọn ở bước trước, hãy chọn hộp kiểm đối diện các loại tập tin tương ứng.
 6. Lưu các thay đổi của bạn.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.