Xem các sự kiện từ hoạt động của thành phần Kiểm soát ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 165715

Để xem các sự kiện mà Kaspersky Security Center tiếp nhận từ hoạt động của thành phần Kiểm soát ứng dụng:

  1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
  2. Trong nút Administration Server của cây Bảng điều khiển quản trị, chọn thẻ Events.
  3. Nhấn nút Create a selection.
  4. Trong cửa sổ mở ra, hãy vào mục Events.
  5. Nhấn nút Clear all.
  6. Trong bảng Events, chọn hộp kiểm Cấm khởi động ứng dụng.
  7. Lưu các thay đổi của bạn.
  8. Trong danh sách thả xuống Event selections, nhấn vào lựa chọn được tạo.
  9. Nhấn nút Run selection.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.