Cấu hình các thiết lập cục bộ của ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 176978

Trong Kaspersky Security Center, bạn có thể cấu hình thiết lập Kaspersky Endpoint Security trên một máy tính cụ thể. Chúng là các thiết lập cục bộ của ứng dụng. Bạn có thể không truy cập được một số thiết lập để chỉnh sửa. Các thiết lập này bị chặn bởi Biểu tượng ổ khóa bị đóng. thuộc tính trong thuộc tính của chính sách.

Cách cấu hình thiết lập ứng dụng cục bộ trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách cấu hình thiết lập ứng dụng cục bộ trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.