Xem báo cáo mã hóa dữ liệu

14 Tháng Hai, 2024

ID 128372

Kaspersky Security Center cho phép bạn tạo các báo cáo mã hóa dữ liệu:

 • Report on encryption status of managed devices. Báo cáo sẽ bao gồm thông tin về việc trạng thái mã hóa của máy tính có tuân thủ chính sách mã hóa hay không.
 • Report on encryption status of mass storage devices. Báo cáo sẽ bao gồm thông tin về trạng thái mã hóa của thiết bị ngoại vi và thiết bị lưu trữ.
 • Report on rights to access encrypted drives. Báo cáo sẽ bao gồm thông tin về trạng thái của các tài khoản có quyền truy cập vào các ổ đĩa được mã hóa.
 • Report on file encryption errors. Báo cáo sẽ bao gồm thông tin về các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện các tác vụ mã hóa hoặc giải mã dữ liệu trên máy tính.
 • Report on blockage of access to encrypted files. Báo cáo bao gồm thông tin về các ứng dụng bị chặn truy cập các tập tin được mã hóa.

Để xem báo cáo mã hóa dữ liệu:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong nút Administration Server của cây Bảng điều khiển quản trị, chọn thẻ Reports.
 3. Nhấn nút New report template.

  Trình hướng dẫn tạo mẫu báo cáo mới sẽ khởi chạy.

 4. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo. Trong cửa sổ Selecting the report template type trong mục Other, chọn một trong các báo cáo mã hóa dữ liệu.

  Sau khi bạn đã hoàn tất với Trình hướng dẫn Mẫu Báo cáo Mới, một mẫu báo cáo mới sẽ xuất hiện trong bảng trên thẻ Reports.

 5. Chọn mẫu báo cáo được tạo ở các bước trước của chỉ dẫn.
 6. Trong menu ngữ cảnh của khuôn mẫu, chọn Show report.

Tiến trình tạo báo cáo sẽ được bắt đầu. Báo cáo sẽ được hiển thị trong một cửa sổ mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.