Cài đặt qua các ứng dụng khác của Kaspersky

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 137590

Ứng dụng này có thể được cài đè lên các ứng dụng sau đây của Kaspersky:

  • Kaspersky Free
  • Kaspersky Anti-Virus
  • Kaspersky Internet Security
  • Kaspersky Total Security

Trong quá trình cài đặt, Kaspersky Security Cloud sẽ gỡ bỏ Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security hoặc Kaspersky Total Security nếu chúng được cài đặt. Bạn không thể sử dụng giấy phép dành cho một ứng dụng bị gỡ bỏ cho Kaspersky Security Cloud. Bạn có thể cài đặt ứng dụng bị gỡ bỏ trên một thiết bị khác và sử dụng theo một giấy phép hiện tại. Thiết lập của ứng dụng bị gỡ bỏ sẽ không được lưu.

Trong quá trình cài đặt, Kaspersky Security Cloud sẽ gỡ bỏ ứng dụng Kaspersky Free nếu nó được cài đặt. Thiết lập của Kaspersky Free sẽ không được lưu.

Khi Kaspersky Security Cloud được cài đặt đè lên Kaspersky Total Security, các bản sao lưu của các tập tin sẽ được lưu nhưng không được hiển thị trong Kaspersky Security Cloud. Bạn có thể thêm các bản sao lưu của các tập tin vào Kaspersky Security Cloud theo cách thủ công.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.