Om skydd med Antimalware Scan Interface

3 oktober 2023

ID 185854

Antimalware Scan Interface (AMSI) tillåter ett tredjepartsprogram som stöder AMSI att skicka objekt (till exempel PowerShell-skript) till Kaspersky-programmet för ytterligare sökning och för att få sökningsresultat för dessa objekt. Till exempel kan Microsoft Office-program vara sådana tredjepartsprogram. Mer information om AMSI-gränssnittet finns i Microsofts dokumentation.

Antimalware Scan Interface tillåter bara att ett hot upptäcks och att ett tredjepartsprogram underrättas om det upptäckta hotet. Efter att ha mottagit hotmeddelandet förhindrar tredjepartsprogrammet skadliga åtgärder (till exempel nedstängning).

Kaspersky-programmet kan avslå en begäran från ett tredjepartsprogram om till exempel detta program överskrider det maximala antalet begäranden som tillåts under en period. I så fall visar Kaspersky-programmet en avisering om den avvisade begäran. Om du får ett sådant meddelande behöver du inte utföra några åtgärder.

Skydd med Antimalware Scan Interface är tillgängligt på Windows 10 Home/Pro / Education/ Enterprise och Windows 11 Home / Pro / Enterprise.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.