Παροχή πληροφοριών για την Εξυπηρέτηση πελατών

27 Μαρτίου 2023

ID 151283

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Για την παροχή καλύτερης υποστήριξης σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της εφαρμογής, οι ειδικοί της Εξυπηρέτησης πελατών ενδέχεται να σας ζητήσουν να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις της εφαρμογής για σκοπούς αποσφαλμάτωσης κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης διαγνωστικών ελέγχων. Για να το κάνετε αυτό, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Συλλογή εκτεταμένων διαγνωστικών πληροφοριών.
  • Διαμόρφωση μεμονωμένων συστατικών της εφαρμογής αλλάζοντας ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες μέσω του τυπικού περιβάλλοντος εργασίας.
  • Επαναδιαμόρφωση των λειτουργιών αποθήκευσης και αποστολής των συλλεγμένων διαγνωστικών πληροφοριών.
  • Διαμόρφωση λειτουργίας αναχαίτησης της κυκλοφορίας δικτύου και αποθήκευση της κυκλοφορίας δικτύου σε αρχείο.

Αλλαγή των ρυθμίσεων της εφαρμογής από την πλευρά σας με τρόπους που δεν περιγράφονται στο σύστημα Βοήθειας ή δεν συνιστώνται από τους ειδικούς της Εξυπηρέτησης πελατών και που μπορούν να προκαλέσουν επιβράδυνση και κατάρρευση του λειτουργικού συστήματος, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς της εφαρμογής και επιδρώντας αρνητικά στη διαθεσιμότητα και στην ακεραιότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Αρχεία ιχνηλάτησης

Η ιχνηλάτηση είναι ένας τρόπος καταγραφής λεπτομερών πληροφοριών για τη δραστηριότητα της εφαρμογής. Οι ειδικοί Εξυπηρέτησης πελατών της Kaspersky χρησιμοποιούν αρχεία ιχνηλάτησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πλήρη καταγραφή συμβάντων της εφαρμογής για να δημιουργήσετε αρχεία ιχνηλάτησης και να τα στείλετε μη αυτόματα στην Εξυπηρέτηση πελατών, εάν σας ζητηθεί. Από προεπιλογή, η πλήρης καταγραφή συμβάντων είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, ορισμένα συμβάντα εφαρμογής καταγράφονται κατά την ενημέρωση της εφαρμογής, αλλά δεν μεταφέρονται αυτόματα. Η Εξυπηρέτηση πελατών ενδέχεται να τα χρειαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καταγραφή και την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων του λειτουργικού συστήματος (αρχεία αποτύπωσης) στους ειδικούς της Kaspersky. Χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες πληροφορίες για να βρουν σφάλματα της εφαρμογής και να τα διορθώσουν σε επόμενες ενημερώσεις. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και τη δομή των αρχείων ιχνηλάτησης και των αρχείων αποτύπωσης στην ενότητα Σχετικά με το περιεχόμενο των αρχείων ιχνηλάτησης και των αρχείων αποτύπωσης. Από προεπιλογή, η καταγραφή των δεδομένων του λειτουργικού συστήματος είναι ενεργοποιημένη, αλλά η αυτόματη μεταφορά τους είναι απενεργοποιημένη.

Καταγραφή συμβάντων εφαρμογής

Αποστολή δεδομένων του λειτουργικού συστήματος στην Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να παρέχετε δεδομένα στην Εξυπηρέτηση πελατών, το Kaspersky Safe Kids θα στείλει τα αρχεία αποτύπωσης που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας στην Kaspersky.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.