Cung cấp thông tin cho bộ phận Dịch vụ khách hàng

27 Tháng Ba, 2023

ID 151283

Mở rộng tất cả | Thu gọn tất cả

Để hỗ trợ tốt hơn về các vấn đề liên quan đến hoạt động của ứng dụng, các chuyên gia Dịch vụ khách hàng có thể đề nghị bạn tạm thời thay đổi thiết lập ứng dụng cho mục đích gỡ lỗi trong khi quá trình chẩn đoán đang diễn ra. Để làm vậy, bạn có thể cần thực hiện các hành động sau:

  • Thu thập thông tin chẩn đoán mở rộng.
  • Cấu hình các thành phần riêng lẻ của ứng dụng bằng cách thay đổi các thiết lập đặc biệt không truy cập được thông qua giao diện người dùng tiêu chuẩn.
  • Cấu hình lại kho lưu trữ và gửi thông tin chẩn đoán đã thu thập.
  • Thiết lập chặn lưu lượng mạng và lưu lại lưu lượng mạng vào một tập tin.

Việc tự mình thay đổi thiết lập ứng dụng theo những cách không được mô tả trong mục Trợ giúp hoặc không được các chuyên gia Dịch vụ khách hàng khuyến nghị có thể làm cho hệ điều hành bị chậm hoặc bị treo, bỏ qua các hạn chế của ứng dụng và làm hỏng tính khả dụng và tính toàn vẹn của thông tin đã xử lý.

Tập tin dấu vết

Truy vết là một cách để ghi lại thông tin chi tiết về hoạt động của ứng dụng. Các chuyên gia Dịch vụ khách hàng của Kaspersky sử dụng tập tin dấu vết để khắc phục các sự cố. Bạn có thể bật nhật ký sự kiện đầy đủ cho ứng dụng để tạo các tập tin dấu vết và gửi chúng đến bộ phận Dịch vụ khách hàng theo cách thủ công nếu được yêu cầu. Theo mặc định, nhật ký sự kiện đầy đủ cho ứng dụng bị tắt. Tuy nhiên, một số sự kiện ứng dụng được ghi lại trong khi cập nhật ứng dụng nhưng không được tự động chuyển. Bộ phận Dịch vụ khách hàng có thể cần chúng trong một số trường hợp.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt việc ghi lại và tự động truyền tải dữ liệu hệ điều hành (tập tin kết xuất) đến các chuyên gia của Kaspersky. Họ sẽ sử dụng thông tin được cung cấp để tìm lỗi ứng dụng và sửa chúng trong các bản cập nhật sau đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về mục đích và cấu trúc của tập tin dấu vết và tập tin kết xuất trong phần Thông tin về nội dung của các tập tin dấu vết và tập tin kết xuất. Theo mặc định, tính năng ghi lại dữ liệu hệ điều hành được bật, nhưng việc tự động truyền tải dữ liệu đó thì bị tắt.

Ghi lại các sự kiện ứng dụng

Gửi dữ liệu về hệ điều hành đến bộ phận Dịch vụ khách hàng

Nếu bạn xác nhận rằng bạn muốn cung cấp dữ liệu đến Dịch vụ khách hàng, Kaspersky Safe Kids sẽ gửi các tập tin kết xuất được lưu trữ trên máy tính của bạn đến Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.