ให้ข้อมูลสำหรับฝ่ายบริการลูกค้า

27 มีนาคม 2566

ID 151283

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการลูกค้าอาจขอให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดีบัคขณะทำการวิเคราะห์ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณอาจต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติม
  • กำหนดค่าองค์ประกอบของแอปพลิเคชันแต่ละส่วนโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าพิเศษที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้งานมาตรฐาน
  • กำหนดค่าการเก็บรักษาและการส่งข้อมูลการวิเคราะห์ที่รวบรวมใหม่
  • ตั้งค่าข้อยกเว้นการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายและบันทึกการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายไปที่ไฟล์

การเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันด้วยตนเองในวิธีที่ไม่ได้อธิบายไว้ในส่วนความช่วยเหลือหรือไม่ได้แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการลูกค้าอาจทำให้ระบบปฏิบัติการทำงานช้าลงและล้มเหลว ซึ่งเป็นการข้ามข้อจำกัดของแอปพลิเคชันและทำลายความพร้อมใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับการประมวลผล

ไฟล์ติดตาม

การติดตามเป็นวิธีในการบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน ผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายบริการลูกค้าของ Kaspersky ใช้ไฟล์การติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ คุณสามารถเปิดใช้การบันทึกเหตุการณ์แอปพลิเคชันทั้งหมดเพื่อสร้างไฟล์การติดตาม และส่งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าได้ด้วยตนเองหากมีการร้องขอ ตามค่าเริ่มต้น การบันทึกเหตุการณ์แอปพลิเคชันทั้งหมดจะถูกปิดใช้ อย่างไรก็ตาม บันทึกเหตุการณ์บางส่วนจะถูกบันทึกไว้เมื่อมีการอัปเดตแอปพลิเคชัน แต่จะไม่ถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติ ฝ่ายบริการลูกค้าอาจต้องการมันในบางกรณี

คุณสามารถเปิดหรือปิดการบันทึกและการถ่ายโอนข้อมูลระบบปฏิบัติการ (ไฟล์ดัมพ์) ไปยังผู้เชี่ยวชาญของ Kaspersky โดยอัตโนมัติ พวกเขาใช้ข้อมูลที่คุณให้ในการค้นหาข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันและแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวในการอัปเดตที่ตามมาภายหลัง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และโครงสร้างของไฟล์ติดตามและไฟล์ดัมพ์ได้ในส่วน เกี่ยวกับเนื้อหาของไฟล์ติดตามและไฟล์ดัมพ์ ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลระบบปฏิบัติการ แต่การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน

บันทึกเหตุการณ์แอปพลิเคชัน

ส่งข้อมูลระบบปฏิบัติการไปให้ฝ่ายบริการลูกค้า

หากคุณยืนยันว่าต้องการให้ข้อมูลกับฝ่ายบริการลูกค้า Kaspersky Safe Kids จะส่งไฟล์ดัมพ์ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณไปให้ Kaspersky

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง