Saatke klienditeenidusele vajalik teave

27. märts 2023

ID 151283

Laienda kõik | Ahenda kõik

Rakenduse tööga seotud probleemide korral parema toe osutamiseks võivad klienditeeninduse spetsialistid silumise eesmärgil paluda diagnostika ajal ajutiselt muuta rakenduse seadeid. Selleks võib olla vaja teha järgmised toimingud.

  • Laiendatud diagnostikateabe kogumine.
  • Rakenduse üksikkomponentide seadistamiseks tavakasutajaliidese kaudu juurdepääsetamatute eriseadete muutmine.
  • Hoidla ümberseadistamine ja kogutud diagnostikateabe saatmine.
  • Võrguliikluse kinnipüüdmise seadistamine ja võrguliikluse salvestamine faili.

Ise rakenduse seadete muutmine viisil, mida pole kirjeldatud abimaterjalides või mida ei ole soovitanud klienditeeninduse spetsialistid, võib põhjustada operatsioonisüsteemi aeglustumist ja krahhe, võimaldada rakenduse piirangutest mööda hiilida ning kahjustada töödeldava teabe kättesaadavust ja terviklust.

Jäljefailid

Jälgimise teel saab rakenduse tegevuse kohta jäädvustada üksikasjalikku teavet. Kaspersky klienditeeninduse spetsialistid kasutavad jäljefaile probleemide tõrkeotsingul. Jäljefailide loomiseks ja nõudmisel klienditeenindusele saatmiseks saad rakenduse sündmuste täieliku logimise käsitsi sisse lülitada. Vaikimisi on rakenduse sündmuste täielik logimine välja lülitatud. Sellegipoolest jäädvustatakse rakenduse mõni sündmus rakenduse uuendamisel, kuid neid ei edastata automaatselt. Teatud juhtudel võib neid vaja olla klienditeenindusel.

Samuti saad sisse või välja lülitada operatsioonisüsteemi andmete (tõmmisefailide) logimise ja automaatse edastamise Kaspersky spetsialistidele. Edastatud teavet kasutatakse rakenduse programmivigade otsimiseks ja nende parandamiseks järgmistes uuendustes. Lisateavet jäljefailide ja tõmmisefailide otstarbe ja ülesehituse kohta leiad jaotisest Teave jäljefailide ja tõmmisefailide sisu kohta. Vaikimisi on operatsioonisüsteemi andmete logimine sisse lülitatud, kuid nende automaatne edastamine on keelatud.

Logi rakenduse sündmused

Operatsioonisüsteemi andmete saatmine klienditeenindusele

Kui kinnitad, et soovid edastada andmed klienditeenindusele, saadab Kaspersky Safe Kids arvutisse salvestatud tõmmisefailid Kasperskyle.

Kas sellest artiklist oli abi?
Mida saaksime paremini teha?
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.
Aitäh tagasiside eest! Aitate meil paremaks muutuda.