Dostavljanje podataka korisničkom servisu

27. mart 2023.

ID 151283

Razvij sve | Skupi sve

Da bi se pružila bolja podrška u vezi sa greškama koje se nalaze u funkcijama aplikacije, stručnjaci korisničkog servisa mogu da vas zamole da privremeno promenite postavke aplikacije kako bi se otkrile greške u radu. Da biste to i učinili, moguće da ćete morati da preduzmete sledeće radnje:

  • da prikupite proširene dijagnostičke informacije;
  • da konfigurišete komponente aplikacije tako što ćete promeniti određene postavke koje nisu dostupne putem standardnog korisničkog interfejsa;
  • da ponovo konfigurišete skladište i da pošaljete dijagnostičke informacije;
  • da podesite presretanje mrežnog saobraćaja i da ga sačuvate u datoteku.

Promena postavki aplikacije na način koji nije opisan u Pomoći ili ne preporučuju stručnjaci korisničkog servisa, mogu se izazvati usporenja i greške operativnog sistema, prevazilaženje zabrana koje treba da uspostavi aplikacija, kao i nedostupnost ili oštećenje integriteta obrađenih informacija.

Datoteke tragova

Praćenje je način da se snime detaljne informacije u vezi sa aktivnošću aplikacije. Kaspersky stručnjaci korisničkog servisa koriste datoteke tragova da otklone probleme. Možete da omogućite aplikaciji da pravi datoteke tragova i potpune evidencije događaja, a potom da ih ručno pošaljete korisničkom servisu ukoliko bude potrebno. Potpuna evidencija događaja aplikacije podrazumevano je onemogućena. Međutim, neki događaji aplikacije se snimaju tokom ažuriranja aplikacije, ali se ne šalju automatski. Oni su potrebni korisničkom servisu u određenim situacijama.

Možete i da omogućite ili onemogućite evidenciju i automatsko slanje podataka operativnog sistema (datoteke prikaza stanja) Kaspersky stručnjacima. Oni koriste dobijene informacije za pronalazak grešaka u aplikaciji i da ih poprave kroz naredna ažuriranja. Više informacija o svrsi i strukturi datoteka tragova i datoteka prikaza stanja možete pronaći u odeljku Osnovni podaci o sadržaju datoteka tragova i datoteka prikaza stanja. Evidencija podataka operativnog sistema je podrazumevano omogućena, ali nije njihovo automatsko slanje.

Evidencija događaja aplikacije

Slanje podataka operativnog sistema korisničkom servisu

Ukoliko potvrdite da želite da ih dostavite korisničkom servisu, Kaspersky Safe Kids poslaće datoteke prikaza stanja koje su sačuvane na vašem računaru u Kaspersky kompaniju.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.