Information om kundtjänsten

27 mars 2023

ID 151283

Expandera alla | Dölj alla

För att ge dig bättre stöd angående program relaterade till programmet funktioner kan vår Kundtjänst be dig att tillfälligt ändra programmets inställningar för felsökningssyften medan diagnostik utförs. För att göra detta behöver du utföra följande åtgärder:

  • Samla in utökad information om diagnostik.
  • Konfigurera programmets individuella komponenter genom att ändra speciella inställningar som inte är åtkomliga genom det vanliga gränssnittet för användare.
  • Ändra konfiguration av lagring och sändning av insamlad information om diagnostik.
  • Konfigurera stoppandet av nätverkstrafik och sparandet av nätverkstrafik som en fil.

Om du ändrar programinställningar på egen hand utöver de sätt som beskrivs i Hjälp eller som inte har rekommenderats av vår Kundtjänst kan orsaka att programmet blir långsamt eller att operativsystemet kraschar, att programmets restriktioner ignoreras samt att integriteten och tillgängligheten av behandlas information skadas.

Spårningsfiler

Spårning är ett sätt att registrera detaljerad information om programmets aktivitet. Kaspersky Kundtjänst-specialister använder spårningsfiler för att felsöka problem. Du kan aktivera fullständig loggning av programhändelser för att skapa spårningsfiler och skicka dem till Kundtjänst manuellt om de efterfrågas. Som standard är fullständig loggning av programhändelser inaktiverad. Vissa av programhändelserna registreras dock under programuppdateringen, men överförs inte automatiskt. Kundtjänst kan behöva dem i vissa fall.

Du kan även aktivera eller inaktivera loggningen och automatisk överföring av data från operativsystem (dumpfiler) till Kaspersky-specialister. De använder den medföljande informationen för att hitta programbuggar och fixa dem i efterföljande uppdateringar. Du kan få mer information om syftet och strukturen av spårningsfiler och dumpfiler i avsnittet Om innehållet i spårningsfiler och dumpfiler. Som standard är loggning av data från operativsystem aktiverat men automatisk överföring av datan är inaktiverat.

Logga programhändelser

Skicka data från operativsystem till Kundtjänst

Om du bekräftar att du vill tillhandahålla data till Kundtjänst skickar Kaspersky Safe Kids dumpfiler lagrade på din dator till Kaspersky.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.